Visoki upravni sud potvrdio rješenje Povjerenika za informiranje

Objavljeno: 3.11.2021.

Hrvatska narodna banka zaprimila je presudu Visokog upravnog suda RH u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama Domagoja Novokmeta kojom je odbijena tužba HNB-a protiv posljednjeg rješenja Povjerenika za informiranje od 1. lipnja 2021. godine. Ovom je presudom pravomoćno potvrđeno rješenje Povjerenika za informiranje od 1. lipnja 2021. kojim je Povjerenik Domagoju Novokmetu odobrio pristup preslikama poruka elektroničke pošte guvernera Borisa Vujčića i predstavnika Knightheada fonda te naložio HNB-u da ove preslike dostavi Domagoju Novokmetu. Istom presudom  Visoki upravni sud je naložio HNB-u platiti Domagoju Novokmetu sudske troškove u iznosu od 3.125,00 kuna.

HNB će postupiti po rješenju Povjerenika za informiranje koje je ovom presudom Visokog upravnog suda postalo pravomoćno te, pored podataka o izvodu iz evidencija ulaska u zgradu HNB-a predstavnika Knighthead fonda koje je HNB već ranije dostavio Domagoju Novokmetu, dostaviti i traženu prepisku čiji je dio Domagoj Novokmet i prije izricanja ove pravomoćne presude već objavio u medijima. HNB je bio dužan štititi povjerljivost poslovne prepiske koja se odnosi na treću osobu, a pravomoćnošću rješenja Povjerenika za informiranje ta je obveza HNB-a prestala.