Nastavit ćemo slijediti naše gospodarske politike

Objavljeno: 25.7.1997.

Na sjednici Upravnog odbora Međunarodnog monetarnog fonda održanoj u petak nastavljena je rasprava o daljnjoj suradnji te međunarodne financijske institucije s našom zemljom, te je odlučeno da se Hrvatskoj zasad odloži povlačenje drugog obroka kredita utemeljenog na trogodišnjem programu proširene suradnje prihvaćenom u ožujku ove godine, s tim da će rasprava biti nastavljena moguće već 10. rujna , a najkasnije 10.listopada.

Uskraćivanje očekivanog kreditnog obroka u iznosu od 40 milijuna dolara neće imati značajnijih izravnih učinaka na financijske prilike u Hrvatskoj, budući da su ta sredstva MMF-a namijenjena jačanju međunarodne likvidnosti zemlje, a hrvatske međunarodne pričuve iznose trenutačno oko 2,4 milijarde dolara na računima središnje banke, dok sa još oko 2,3 milijarde dolara raspolažu poslovne banke. Pribroji li se tome očekivani ovoljetni prirast deviznih rezervi, vidljivo je da raspoloživa sredstva dosižu iznos približan ukupnim dosadašnjim inozemnim zaduženjima, što govori o vrlo povoljnoj razini vanjske likvidnosti.

Neovisno o odluci Upravnog odbora MMF-a, osnovna zadaća hrvatske gospodarske i novčane politike da na stabilnim makroekonomskim temeljima potakne zdrav i održiv gospodarski rast ostaje neizmijenjena, kao i opredijeljenost da se to poluči mjerama i instrumentarijem primjerenim suvremenom i otvorenom tržišnom gospodarstvu. Narodna banka Hrvatske i Vlada Republike Hrvatske suglasne su u tom pristupu i dijele uvjerenje da će nastavak takve politike koristiti u prvom redu Hrvatskoj. Ali i da će to vrlo skoro opet imati, kao i u prethodnom razdoblju, zasluženi učinak na uspješno nastavljanje suradnje s međunarodnim financijskim institucijama.