Za koje je kreditne institucije sa sjedištem u Hrvatskoj Jedinstveni sanacijski odbor izravno odgovoran i što to znači?

Za koje je kreditne institucije sa sjedištem u Hrvatskoj Jedinstveni sanacijski odbor izravno odgovoran i što to znači?

Objavljeno: 3.6.2020. Ažurirano: 16.6.2023.

Uključivanjem Hrvatske u jedinstveni sanacijski mehanizam (Single Resolution Mechanism, SRM) s 1. listopada 2020. Jedinstveni sanacijski odbor (Single Resolution Board; SRB) postao je sanacijsko tijelo nadležno za one banke sa sjedištem u Hrvatskoj koje su članice grupa kreditnih institucija u bankovnoj uniji, a kojima je SRB bio u funkciji sanacijskog tijela za grupu i u razdoblju prije pridruživanja Hrvatske SRM-u.

Za sve kreditne institucije koje nisu članice grupa u bankovnoj uniji odgovoran je HNB. HNB je izravno odgovoran i za one kreditne institucije koje jesu članice grupa u EU-u, ali matično društvo grupe kojoj pripadaju nije smješteno u državi članici bankovne unije.

Izravno provođenje sanacijskih ovlasti SRB-a podrazumijeva da je od pristupanja Hrvatske SRM-u SRB odgovoran za izradu i donošenje odlukâ o procjeni mogućnosti sanacije, sanacijskim planovima i određivanju minimalnog zahtjeva za regulatorni kapital i podložne obveze za dio naših najvećih banaka. U postupcima izrade i donošenja svih navedenih odluka sudjeluju i predstavnici HNB-a, kao i predstavnici svih drugih nacionalnih sanacijskih tijela iz ostalih država članica sudionica u kojima relevantna bankovna grupa posluje, s ciljem osiguravanja točnosti podataka i utvrđivanju utjecaja navedenih odluka na financijsku stabilnost Hrvatske te osiguravanja kontinuiteta ključnih funkcija.