Za suzbijanje panike na financijskim tržištima u krizi iznimno je važna brza, odlučna i dobro predstavljena reakcija

Objavljeno: 28.5.2021.

Boris Vujčić, guverner Hrvatske narodne banke, predstavio je na online konferenciji “Politika makrofinancijske stabilnosti u globaliziranom svijetu: lekcije iz međunarodnih iskustava”, održanoj u petak 28. svibnja, iskustva Hrvatske u provođenju makrobonitetne politike te opisao izazove za financijsku stabilnost u razdoblju oporavka od globalne financijske krize koji je u Hrvatskoj počeo 2015., kao i tijekom krize izazvane pandemijom bolesti COVID-19. Izlaganje je održano na konferenciji Banke za međunarodne namire (BIS) i Singapurskog tijela za monetarnu politiku (MAS) u sklopu posebnog izdanja Azijskog foruma za monetarnu politiku (AFMP 2021), a guverner je naglasio kako su u prvim godinama oporavka povoljna makroekonomska kretanja ublažila ranjivosti u realnom i financijskom sektoru te su banke dodatno ojačale rezerve kapitala i likvidnosti. Međutim, iako su se ukupni rizici smanjivali, u pojedinim su se segmentima financijskog sustava javljale nove ranjivosti, koje su se prije svega odnosile na međupovezanost velikih poduzeća, rast cijena nekretnina i snažan zamah gotovinskih kredita kućanstvima. Hrvatska narodna banka kontinuirano je, rekao je guverner, prilagođavala mjere s ciljem očuvanja financijske stabilnosti i ublažavanja sistemskih rizika, što se pokazalo ključnim za očuvanje stabilnosti financijskog sustava u trenutku kada je izbila kriza povezana s pandemijom bolesti COVID-19.

Prema njegovim riječima iskustva stečena u tom razdoblju unaprijedila su razumijevanje određenih sistemskih rizika i mogućnosti, ali i ograničenja makrobonitetne politike. Kriza koncerna Agrokor zorno je pokazala opasnosti prekomjerne koncentracije izloženosti i međupovezanosti u sektoru poduzeća. Unatoč sistemskoj važnosti Agrokora za realni i financijski sektor kriza koncerna nije ugrozila financijsku stabilnost zahvaljujući supervizorskim mjerama HNB-a koje su ograničile sistemske rizike, pa su mjere usmjerene na pojedinačne banke u konačnici osigurale stabilnost financijskog sektora u cjelini.

Govoreći o snažnom rastu cijena stambenih nekretnina, guverner je ustvrdio da se taj proces odvija u uvjetima niskih prinosa na alternativne oblike ulaganja i državnog programa subvencioniranja, uz ograničene mogućnosti makrobonitetne politike za ublažavanje sistemskih rizika koji iz toga mogu proizaći.

Kriza koja je nastupila zbog pandemije ponovno je naglasila važnost pravodobnog akumuliranja i održavanja visokih razina kapitala i likvidnosti tijekom dobrih vremena, što se pokazalo ključnim za očuvanje stabilnosti financijskog sustava u kriznom razdoblju. Pokazalo se, zaključio je guverner, kako je za suzbijanje snažnih turbulencija i panike na financijskim tržištima u krizi iznimno važna brza, odlučna i dobro predstavljena reakcija. U Hrvatskoj se to prije svega odnosilo na stabilizaciju deviznog tečaja i na prvi put pokrenut program otkupa državnih vrijednosnih papira s ciljem očuvanja povoljnih uvjeta financiranja.