Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju

Objavljeno: 1.6.2020. Ažurirano: 24.10.2023.

Pretraživanje regulative