Zamjetan rast deviznih depozita u prosincu 2000. godine

Objavljeno: 20.1.1999.

Savjet Hrvatske narodne banke razmotrio je na sjednici održanoj u srijedu pod predsjedanjem guvernera HNB dr. Marka Škreba najnovija gospodarska i novčana kretanja, te donio više odluka vezanih za daljnju provedbu monetarne politike i za stabilizaciju hrvatskog bankovnog sustava.

Osnovni pokazatelji makroekonomske stabilnosti u protekloj godini, obilježenoj usporavanjem gospodarskih aktivnosti u drugom dijelu godine (procjenjuje se da će rast bruto domaćeg proizvoda za 1998. iznositi oko 3 posto) bili su potpuno zadovoljavajući. Porast cijena na malo iznosio je 5,4 posto, no ako se izdvoje jednokratni učinci uvođenja poreza na dodanu vrijednost godišnja stopa inflacije iznosila je zadovoljavajućih 3 do 4 posto, kao i u prethodnih nekoliko godina. Tijekom prošle godine tečaj kune prema njemačkoj marki deprecirao je za 6,4 posto, a prema američkom dolaru aprecirao za 0,9 posto. Posljednje tromjesečje bilo je obilježeno i nešto većim intervencijama središnje banke na deviznom tržištu. No, krajem godine na računima HNB nalazilo se 2,8 milijardi dolara deviznih pričuva, što je za 277,6 milijuna dolara više nego godinu dana ranije.

Ohrabruje podatak da je, nakon stagnacije u studenome, u prosincu ponovo došlo do zamjetnog porasta deviznih depozita stanovništva u domaćim bankama, što govori da već poznati problemi u nekoliko banaka nisu ugrozili povjerenje u cjelinu hrvatskog bankovnog sustava. Rast plasmana banaka na godišnjoj razini iznosi oko 28 posto, što je u skladu s predviđanjima. Prosječna kamatna stopa na kredite banaka stagnira već duže vrijeme, a za njeno daljnje smanjivanje najveća zapreka je problem neplaćanja, koji bi se trebao razrješavati i učinkovitijim pravnim sustavom.

Deficit tekućeg računa platne bilance iznosio je za prvih devet lanjskih mjeseci 878,2 milijuna dolara, što je smanjenje za 19,1 posto prema istom razdoblju prethodne godine. Na temelju raspoloživih podataka o jedanaestomjesečnoj vanjskotrgovinskoj razmjeni ( izvoz je u dolarskom obračunu porastao za 8,9 posto, a uvoz je bio za 2,3 posto manji nego u usporedivom razdoblju prethodne godine), procjenjuje se da će ukupni deficit tekućeg računa za proteklu godinu iznositi 7-8 posto bruto domaćega proizvoda, što je daleko povoljnije nego u 1997. godini, kad je dosegao 12,6 posto BDP.

Na ovoj sjednici Savjet HNB dao je i suglasnost na prijedloge da član Uprave Convest banke d.d. Zagreb bude Drago Jakovčević.