Zašto je HNB odbio izdati odobrenje za rad Etične banke?

Objavljeno: 4.5.2018.

U cilju što potpunijeg i istinitijeg informiranja javnosti u pogledu izdavanja odobrenja za rad Etične banke Hrvatska narodna banka ponovno objavljuje predmetno rješenje sukladno članku 215. stavak 5. i 6. Zakona o kreditnim institucijama (Narodne novine br. 159/13, 19/15 i 102/15.):

Rješenje Hrvatske narodne banke kojim se odbija zahtjev za izdavanje odobrenja za rad Ebanke d.d., Zagreb, zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u Ebanci i zahtjevi za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije predsjednice uprave i člana uprave Ebanke te člana nadzornog odbora Ebanke.