Zaustavljena aprecijacija tečaja

Objavljeno: 25.7.2001.

Na sjednici održanoj 25. srpnja 2001. godine Savjet Hrvatske narodne banke, pod predsjedanjem guvernera HNB-a dr. Željka Rohatinskog, usvojio je projekciju monetarne politike za treće tromjesečje 2001. godine i Godišnji obračun Zavoda za platni promet za 2000. godinu, te donio nekoliko drugih odluka iz nadležnosti hrvatske središnje banke.

Savjet Hrvatske narodne banke upoznat je s mjerama koje je Hrvatska narodna banka poduzela tijekom srpnja kako bi zaustavila ove godine izraženije jačanje kune u odnosu prema euru, kao i s rezultatima tih mjera. Nakon što je sredinom mjeseca od poslovnih banaka i države središnja banka otkupila ukupno 245 milijuna eura, aprecijacija tečaja kune prema euru je, prema raspoloživim pokazateljima, zaustavljena te je - ako se promatra međubankovni tečaj - došlo do blage deprecijacije tečaja od 0,24 posto. Analitičari HNB-a skrenuli su članovima Savjeta HNB-a pažnju na dihotomiju vrijednosti tečaja kune prema euru zabilježenu u posljednje vrijeme, odnosno na izražene razlike između srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke i međubankovnog tečaja. Uzrok te pojave leži u tome što Hrvatska narodna banka svoj srednji tečaj izračunava na temelju tečajeva koje joj dostavljaju poslovne banke, a na koji u posljednje vrijeme, s obzirom na otkup značajne količine gotovine od fizičkih osoba, prvenstveno turista, izrazito utječu vrijednosti kupovnog tečaja za efektivu, najnižeg na tečajnicama.

Savjet Hrvatske narodne banke suglasio se na sjednici održanoj u srijedu s prijedlogom nadzornog odbora Krapinske štedionice d.d. Krapina da predsjednik uprave te štedionice postane Marijan Kantolić, kao i s prijedlogom iz Štedionice Zlatni vrutak d.d. Zagreb da predsjednik uprave te štedionice bude Mladen Petrinjak. Također, Dalmatinska banka d.d. Zadar dobila je suglasnost za stjecanje 100 posto dionica koje daju pravo glasa u glavnoj skupštini Sisačke banke d.d. Sisak.