Završen Twinning projekt za Narodnu banku Republike Sjeverne Makedonije

Objavljeno: 11.3.2021.

Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić održao je govor na završnoj konferenciji Twinning projekta "Jačanje institucionalnih kapaciteta Narodne banke Republike Sjeverne Makedonije u procesu pridruživanja Europskom sustavu središnjih banaka" koja je 11. ožujka 2021. održana virtualnim putem. Guverner je u izlaganju naglasio kako mu je iznimno drago što su stručnjaci HNB-a, nakon što su godinama surađivali s kolegama iz NBRNM-a na bilateralnoj razini, imali priliku svoje znanje i iskustvo prenijeti i u sklopu Twinning projekta te time pridonijeti njegovu uspjehu.

Glavni cilj projekta bio je podržati središnju banku Republike Sjeverne Makedonije u održavanju makroekonomske i financijske stabilnosti daljnjim usklađivanjem pravila, propisa, politika i poslovanja sa standardima Europskog sustava središnjih banaka (ESSB) i najboljim međunarodnim praksama. Twinning projekt financiran je sredstvima Europske unije u iznosu od 600.000 eura, a trajao je od rujna 2019. do ožujka 2021. godine. U njegovoj provedbi sudjelovao je konzorcij središnjih banaka Savezne Republike Njemačke i Republike Hrvatske, uz uključivanje stručnjaka iz drugih središnjih banaka država članica Europske unije.

Izbijanje pandemije bolesti COVID-19 u ožujku 2020. neočekivano je i iznenada promijenilo planirane aktivnosti, prisilivši partnere u projektu da privremeno zaustave njegovo odvijanje na tri mjeseca i promijene način provedbe, pritom slijedeći naputke usvojene od strane Europske komisije. U srpnju 2020. projekt je ponovno pokrenut tako da su se sve misije, pa tako i ova završna konferencija, održale virtualno.

Stručnjaci Hrvatske narodne banke bili su uključeni u dio projektnih aktivnosti koje se odnose na platne usluge, bankovnu regulativu i statistiku financijskih računa. Vrijedi istaknuti kako su oni, u terminima tzv. ekspert dana, odradili gotovo 50% aktivnosti projekta. Također, predstavnica HNB-a Gordana Miškić imala je ulogu dugoročnoga twinning savjetnika i koordinirala je sve važne projektne aktivnosti.

Ovo je četvrti završeni projekt tehničke suradnje u kojemu su sudjelovali stručnjaci HNB-a, a koji se financirao sredstvima Europske unije. Osmomjesečni Twinning Light projekt "Jačanje kapaciteta sustava za borbu protiv krivotvorenja eura" za Republiku Sjevernu Makedoniju vodila je njemačka središnja banka, a završio je u lipnju 2019. godine. Twinning projekt "Jačanje institucionalnih kapaciteta Narodne banke Srbije u procesu pridruživanja EU-u" trajao je od rujna 2018. do ožujka 2020., a u njegovoj provedbi sudjelovao je konzorcij središnjih banaka Njemačke, Hrvatske i Rumunjske. Konačno, Twinning projekt za financijski sektor u Crnoj Gori "Podrška regulativi financijskih usluga" trajao je od travnja 2018. do srpnja 2020., a u njega su bile uključene središnje banke Njemačke, Hrvatske i Nizozemske te agencije za nadzor financijskih usluga Njemačke i Hrvatske (BAFIN i Hanfa).

Stručnjaci Hrvatske narodne banke, zajedno s 20 središnjih banaka ESSB-a i pod vodstvom njemačke središnje banke, sudjeluju i u regionalnom "Programu za jačanje kapaciteta središnjih banaka zapadnog Balkana u kontekstu njihova uključivanja u ESSB", koji traje od ožujka 2019. do prosinca 2021. godine.