Odluke o povredi propisa

Objavljeno: 31.10.2016. Ažurirano: 21.12.2020.
Hrvatska narodna banka u ovoj rubrici objavljuje bitne informacije o odlukama kojima su nadležna tijela u prekršajnom postupku počinitelje proglasila krivima ili im izrekla novčane kazne kao i o odlukama kojima je Hrvatska narodna banka u upravnom postupku počiniteljima povrede izrekla upravne sankcije.

Takva se objava temelji na propisima kojima je određena dužnost odnosno ovlast Hrvatske narode banke da informacije o tim odlukama objavi na svojoj službenoj internetskoj stranici.

U tim su objavama navedeni osnovni podaci o sadržaju odluke (koji uključuju naziv nadležnog tijela koje donosi odluku, poslovni broj predmeta, datum donošenja odluke i bitni sadržaj izreke o krivnji, kazni ili upravnoj sankciji) te, u pravilu, osnovni podaci o pravnim i fizičkim osobama u odnosu na koje je, kao počinitelje prekršaja ili povrede, pojedina odluka donesena.

Međutim, iznimno, Hrvatska narodna banka izostavit će podatke o počiniteljima iz pojedine objave ako je ostvaren koji od razloga koji je primjenjivim propisom određen kao razlog za objavu na anonimizirani način, kao što su, primjerice, to što bi objava mogla ugroziti stabilnost financijskog tržišta ili istragu koja je u tijeku ili ako bi objava mogla uzrokovati nerazmjernu štetu počinitelju.


I. okr. pravna osoba Slatinska banka d.d. i odgovorne osobe II. okr. Marko Brnić (prekršaji iz točke 1., 2., 4. i 5.), III. okr. Andrej Kopilaš (prekršaji iz točke 1. do 7.), IV. okr. Marin Prskalo (prekršaji iz točke 1. do 7.), V. okr. Elvis Mališ (prekršaji iz točke 1., 2., 3., 6. i 7.), VI. okr. Angelina Horvat (prekršaji iz točke 4. i 5.) i VII. okr. Krunoslav Lisjak proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 90. stavka 1. točke 2. i stavka 2; članka 150. stavka 1. točaka 5., 19. ,45. i 46. i stavka 2. te članka 151. stavka 1. točaka 16. i 17.  i stavka 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te su im izrečene slijedeće ukupne novčane kazne:

  • I. okr. – ukupna novčana kazna od 330.000,00 kn  
  • II. okr. - ukupna novčana kazna od 16.000,00 kn     
  • III. okr. - ukupna novčana kazna od 46.000,00 kn     
  • IV. okr. - ukupna novčana kazna od 46.000,00 kn     
  • V. okr. - ukupna novčana kazna od 32.000,00 kn 
  • VI. okr. - ukupna novčana kazna od 10.000,00 kn 
  • VII. okr. - ukupna novčana kazna od 10.000,00 kn

Odluka je postala pravomoćna dana 15. rujna 2020.

Sažetak odluke, Klasa: 440-08/20-04/50, Ur. broj: 513-08-01/102-20-3


Addiko Bank d.d. i odgovorne osobe Jasna Širola i Mario Žižek proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 26. stavka 1. alineje 1., alineje 8. i alineje 17.  i stavka 2. Zakona o potrošačkom kreditiranju, članka 361. stavka 1. točke 22. i točke 23. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama, članka 41. stavka 1. točke 34., stavka 2. i stavka 5. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju te članka 138. stavka 1. točke 16. i stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača, a Addiko Bank d.d. i odgovorna osoba Jasna Širola i za počinjenje prekršaja iz članka 41. stavka 1. točke 88., stavka 2. i stavka 5. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju te je Addiko Bank d.d. izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 830.000,00 kuna, odgovornoj osobi Jasni Širola ukupna novčana kazna u iznosu od 30.500,00 kuna i odgovornoj osobi Mariu Žižeku ukupna novčana kazna u iznosu od 68.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 15. listopada 2020.

Sažetak odluke Poslovni broj: 81.PpG-4388/20


OTP banka d.d. i Slaven Celić proglašeni su krivima za prekršaj iz članka 361. stavka 1. točke 25. i stavka 2. istog članka Zakona o kreditnim institucijama (NN br. 159/13, 19/15, 102/15, 15/18), OTP banka d.d. i Balazs Pal Bekeffy proglašeni su krivima za prekršaj iz članka 361. stavka 1. točke 26. i stavka 2. istoga članka Zakona o kreditnim institucijama (NN br. 159/13, 19/15, 102/15, 15/18, 70/19), a OTP banka d.d. i IV-okrivljenik odgovorna osoba proglašeni su krivima za prekršaj iz članka 138. stavka 1. točke 16. i stavka 2. istoga članka Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 41/14, 110/15, 14/19) te je OTP banci d.d. izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 213.000,00 kn, Slavenu Celiću pojedinačna novčana kazna u iznosu od 12.000,00 kuna, Balaz Pal Bekeffyju pojedinačna novčana kazna u iznosu od 3.550,00 kn, a IV-okrivljeniku odgovornoj osobi pojedinačna novčana kazna u iznosu od 10.000,00 kn.

Odluka je postala pravomoćna 14. listopada 2020.

Sažetak odluke


Zagrebačka banka d.d. proglašena je krivom za počinjenje prekršaja iz članka 150. stavka 1. točke 5., 8. i 21. i članka 150. stavak 1. točke 26. i stavka 6. i 7. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ broj 108/2017), članka 91. stavka 1. točke 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ broj 87/2008 i 25/2012), članka 150. stavka 1. točke 6. i 51. i članka 150. stavka 1. točke 4., 39., 43. i 45. i stavka 6. i 7. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ broj 108/2017 i 39/2019), te joj je izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 33.000.000,00 kn.

Odluka je postala pravomoćna 30. listopada 2020.

Sažetak odluke KLASA: 440-08/20-04/63, URBROJ: 513-08-01/102-20-4


Addiko Bank d.d. i odgovorna osoba Jasna Širola proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 179. stavka 2. točke 81. i točke 131. i stavka 3. točke 1. Zakona o platom prometu (NN 66/18) te je kreditnoj instituciji izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 70.000,00 kuna, a odgovornoj osobi Jasni Široli ukupna novčana kazna u iznosu od 8.500,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 14. rujna 2020.

Sažetak odluke Klasa: 440-08/20-04/51


OTP banka d.d., odgovorna osoba Nera Šunjić i odgovorna osoba Balazs Pal Bekeffy proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 179. stavka 2. točke 31. i 33. te stavka 3. istog članka Zakona o platnom prometu ("Narodne novine" broj 66/2018) te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 70.000,00 kuna za OTP banku d.d., 10.000,00 kuna za odgovornu osobu Neru Šunjić i 12.000,00 kuna za odgovornu osobu Balazs Pal Bekeffya.

Odluka je postala pravomoćna 21. srpnja 2020.

Sažetak odluke Klasa: 440-08/20-04/43, Urbroj: 513-08-01/103-20-3


OTP banka d.d. te Nera Šunjić i Balazs Pal Bekeffy kao odgovorne osobe iz uprave banke, proglašeni su krivima za prekršaj iz članka 179. stavka 2. točke 31. i 33. i stavka 3. Zakona o platnom prometu („Narodne novine“ br. 66/18) te je OTP banci d.d. izrečena novčana kazna u iznosu od 69.000,00 kuna, Neri Šunjić u iznosu od 9.500,00 kuna, a Balazs Pal Bekeffyju u iznosu od 11.500,00 kuna. Također, OTP banka d.d. i Balazs Pal Bekeffy kao odgovorna osoba iz uprave banke proglašeni su krivima za prekršaj iz članka 179. stavka 2. točke 134. i stavka 3. Zakona o platnom prometu te je OTP banci d.d. izrečena novčana kazna u iznosu od 20.000,00 kuna, a Balazs Pal Bekeffyju u iznosu od 5.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 10. srpnja 2020.

Sažetak odluke Klasa: 440-08/20-04/38, Urbroj: 513-08-01/103-20-9


OTP banka d.d. i odgovorna osoba Slaven Celić proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 179. stavka 2. točke 134. i stavka 3. istog članka Zakona o platnom prometu ("Narodne novine" broj 66/2018) te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 22.000,00 kuna za OTP banku d.d. i 5.000,00 kuna za odgovornu osobu Slavena Celića.

Odluka je postala pravomoćna 21. srpnja 2020.

Sažetak odluke, Klasa: 440-08/20-04/44, Urbroj: 513-08-01/103-20-3


Imex banka d.d. i odgovorna osoba Ružica Šarić proglašeni su krivima za prekršaj iz članka 361. stavka 1. točke 13. Zakona o kreditnim institucijama („Narodne novine“ br. 159/2013., 19/2015., 102/2015. i 15/2018.) u svezi s člankom 361. stavkom 3. i 4. istog zakona, te je Imex banci d.d. izrečena novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kuna, a Ružici Šarić novčana kazna u iznosu od 500,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 24. travnja 2020.

Sažetak odluke, Poslovni broj: 81. Pp F-458/20


OTP banka d.d. i odgovorne osobe Slaven Celić i Zorislav Vidović proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 26.a stavka 1. podtočke 7. i stavka 2. Zakona o potrošačkom kreditiranju ("Narodne novine" br. 75/09., 112/12., 143/13., 147/13., 9/15., 78/15., 102/15. i 52/16.), a OTP banka d.d. i IV-okrivljenik odgovorna osoba proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 138. stavka 1. točke 16. i stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine" br. 41/14., 110/15. i 14/19.) te je kreditnoj instituciji izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 92.500,00 kuna, Slavenu Celiću novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kuna, Zorislavu Vidoviću novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kuna i IV-okrivljeniku odgovornoj osobi novčana kazna u iznosu od 3.500,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 7. srpnja 2020.

Sažetak odluke