25 kuna - 25. obljetnica neovisnosti Republike Hrvatske, 8. listopada 1991. – 8. listopada 2016.

Objavljeno: 3.10.2016.

Datum puštanja u optjecaj: 7. listopada 2016.

Sastav kovine: Jezgra novca izrađena je od slitine 92% bakra, 6% aluminija i 2% nikla, a prsten od slitine srebrnasta sjaja, koja se sastoji od 75% bakra i 25% nikla.

Promjer i težina: Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna ima oblik pravilnog dvanaesterokuta, kojemu opisana kružnica ima promjer od 32 milimetra i masu od 12,75 grama. Jezgra ovog novca ima promjer od 18 milimetara i masu od 4,05 grama. Prsten ima unutarnji promjer od 18 milimetara i masu od 8,70 grama.

Motiv na licu: na plohi kovanog novca naizmjenični je prikaz svijetlih i matiranih kvadrata unutar kojih su u pozitivu i negativu ispisane godine, koje simboliziraju dvadesetpetogodišnje razdoblje neovisnosti Republike Hrvatske. Kružno uz rub jezgre ispisan je u pozitivu tekst »25. OBLJETNICA NEOVISNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE«. Iznad središnjega kvadrata ispisan je u pozitivu datum »8.X.1991.«, a ispod središnjega kvadrata, također u pozitivu, datum »8.X.2016.«.

Motiv na naličju: u središnjem dijelu jezgre kovanog novca nalazi se ispisana u pozitivu brojčana oznaka nominalne vrijednosti »25«, a iznad brojčane oznake prikaz je grba Republike Hrvatske. Ispod brojčane oznake ispisan je u pozitivu naziv novčane jedinice »KUNA«. Ploha kovanog novca posebnom tehnikom kovanja razgraničena je na četvrtine od kojih su dvije, jedna nasuprot drugoj, matirane i ispunjene tankim okomitim linijama. Druge dvije četvrtine, jedna nasuprot drugoj, sjajnih su površina. U gornjoj lijevoj matiranoj četvrtini, na prstenu kovanog novca, ispisan je u negativu natpis »REPUBLIKA HRVATSKA«, a na suprotnoj donjoj četvrtini prstena prikaz je, u negativu, tijela kune zlatice okrenute u desno. U donjoj lijevoj sjajnoj četvrtini, na površinu prstena, položena je matirana grančica lovora u cvatu, a na suprotnu sjajnu četvrtinu položena je matirana grančica hrasta lužnjaka s plodovima. Na rubove prstena, donje i gornje četvrtine sjajnih površina ispisan je minipismom u negativu tekst »25TH ANNIVERSARY OF INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF CROATIA«.

Povod izdavanja: obilježavanje 25. obljetnice neovisnosti Republike Hrvatske, 8. listopada 1991. – 8. listopada 2016.

Izdana količina: 50.000 kom.