10 lipa - OUN (Organizacija ujedinjenih naroda)

Objavljeno: 5.6.1996.

Datum puštanja u optjecaj: 1. srpnja 1996.

Sastav kovine: Čelična jezgra obložena broncom

Promjer: 20 mm

Težina: 3,25 g

Motiv na licu: U središnjem dijelu brojčana oznaka i naziv novčane jedinice "10 LIPA", a u pozadini prikaz stilizirane grane lipe u cvatu. U gornjem polukrugu, uz rub, natpis

"REPUBLIKA HRVATSKA". Uz donji rub, u središnjem dijelu, prikaz grba Republike Hrvatske odkojeg je lijevo i desno prikaz pleterne ornamentike.

Motiv na naličju: U središnjem dijelu znak je Organizacije ujedinjenih naroda, plošni prikaz planete Zemlje uokviren stiliziranim grančicama masline. Ispod znaka, uz donji rub, ispisane su brojke "1945.-1995.". Kružno, uz rub, ispisan je tekst "ORGANIZACIJA UJEDINJENIH NARODA".

Povod izdavanja: Obilježavanje 50. obljetnice Organizacije ujedinjenih naroda, 1945.-1995.

Izdana količina: 900.000 kom.