5 kuna - 500. obljetnica tiskanja Senjskoga glagoljskog misala

Objavljeno: 12.7.1995.

Datum puštanja u optjecaj: 15. srpnja 1995.

Sastav kovine: Slitina bakra, nikla i cinka

Promjer: 26,5 mm

Težina: 7,45 g

Motiv na licu: U središnjem dijelu nalazi se kvadrat omeđen krugom. U kvadrat upisana je brojka 5. Uz lijevi i desni rub kvadrata ispisan je naziv novčane jedinice - KUNA. Natpis uz lijevi rub ispisan je latinicom a uz desni rub natpis je ispisan glagoljicom. U gornjem polukrugu iznad kvadrata, postavljen je u središte grb Republike Hrvatske koji svojom krunom ulazi u pojas kojeg tvori vanjski rub i kružnica koja omeđuje kvadrat. Donjim dijelom grb Republike Hrvatske djelomično ulazi u središnji kvadrat. Ispod kvadrata u središnjem dijelu, postavljen je grb grada Senja, koji gornjim dijelom ulazi u središnji kvadrat a donjim dijelom pokriva rub kružnice koja omeđuje središnji kvadrat. Između vanjskog ruba i ruba kružnice koja omeđuje kvadrat, u gornjem pojasu, ispisan je latinicom natpis REPUBLIKA HRVATSKA. Istovjetan natpis ispisan je glagoljicom u pojasu kojeg tvori rub donjeg polukruga i rub kružnice koja omeđuje kvadrat.

Motiv na naličju: u središnjem dijelu nalazi se glagoljično slovo S, omeđeno kružnicom, koja se u gornjem dijelu pretvara u knjigu - Misal, s oznakom križa. Ispod Misala, na lijevoj strani, ispisana je glagoljicom godina 1494., a na desnoj strani ispisana je ista godina arapskim brojevima. Trup glagoljičnog slova S pretvoren je u siluetu grada Nehaja sa tri kule. Unutar siluete, u dva retka, ispisan je natpis SENJ latinicom a potom i glagoljicom. Desno od glagoljičnog natpisa označena je godina kovanja '94. Glagoljično slovo S završava pri dnu kružnice stiliziranim motivom valova, simbolizirajući more i senjsku buru. U pojasu, kojeg tvori vanjski rub i rub kružnice koja omeduje kvadrat kružno je ispisan natpis "500. OBLJETNICA TISKANJA SENJSKOG GLAGOI.JSKOG MISALA". Pojedina slova iz teksta zadiru u vanjski rub.

Povod izdavanja: 500. obljetnica tiskanja senjskog glagoljskog Misala u glagoljskoj tiskari u Senju, 1494. - 1994.

Izdana količina: 1.000.000 kom.