25 kuna - Prvi kongres hrvatskih esperantista

Objavljeno: 11.6.1997.

Datum puštanja u optjecaj: 24. lipnja 1997.

Sastav kovine: Jezgra novca izrađena je od slitine 92% bakra, 6% aluminija i 2% nikla, a prsten od slitine srebrnasta sjaja, koja se sastoji od 75% bakra i 25% nikla.

Promjer i težina: Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna ima oblik pravilnog dvanaesterokuta, kojemu opisana kružnica ima promjer od 32 milimetra i masu od 12,75 grama. Jezgra ovog novca ima promjer od 18 milimetara i masu od 4,05 grama. Prsten ima unutarnji promjer od 18 milimetara i masu od 8,70 grama.

Motiv na licu: U središnjem dijelu jezgre kovanog novca prikaz je simbola Kongresa, elipsaste kružnice unutar koje je smješteno, u dva okomita stupca, osam izduženih romboida usmjerenih svojim vrhovima jedan prema drugome. U lijevom stupcu pet je romboida, od kojih su prvi, treći i peti ispunjeni okomitim linijama. U desnom stupcu tri su romboida, svi ispunjeni okomitim linijama, simbolizirajući crvena i bijela polja povijesnog hrvatskog grba. Svih osam romboida povezuje se, tvoreći veliko slovo "E" (tj. esperanto). U središnjem dijelu donje kružne površine prstena položen je istovjetni romboid, od kojeg na lijevu stranu započinje, ispisan kružno unutar prstena, tekst "UNUA KONGRESO DE KROATAJ ESPERANTISTOJ", a završava s desne strane romboida. U drugom unutarnjem kružnom retku plohe prstena ispisan je tekst "PRVI KONGRES HRVATSKIH ESPERANTISTA", koji razdvaja brojčana oznaka godine kovanja "1997."., položena u središnjem dijelu, iznad izduženog romboida.

Motiv na naličju: U središnjem dijelu jezgre kovanog novca nalazi se brojčana oznaka nominalne vrijednosti »25«. Kroz konture brojaka vidi se kuna zlatica okrenuta nadesno, a njezino je tijelo ukomponirano u brojčanu oznaku nominalne vrijednosti. U donjem središnjem dijelu prstena kovanog novca smješten je grb Republike Hrvatske. Na kružnu površinu prstena, lijevo od grba, položena je grančica lovora u cvatu, a desno grančica hrasta lužnjaka s plodovima. U gornjoj kružnoj površini prstena istaknut je natpis »REPUBLIKA HRVATSKA«.

Povod izdavanja: održavanje prvog kongresa Hrvatskih esperantista, 31. svibnja i 1. lipnja 1997. godine u Zagrebu

Izdana količina: 300.000 kom.