Odgovor na upite o upozorenjima HNB-a na rizičnost kredita s valutnom klauzulom u švicarskom franku

Objavljeno: 11.4.2017.

Hrvatska narodna banka u više je navrata - objavom na svojim stranicama i javnim istupima čelnih ljudi – upozoravala da krediti s valutnom klauzulom u švicarskom franku predstavljaju zaduživanje povećanog rizika, zbog indeksiranosti uz stranu valutu na čije kretanje na svjetskim burzama HNB ne može utjecati, i koja, za razliku od eura, nije ključan parametar u vođenju naše tečajne politike. HNB je poručio građanima da ne procjenjuju isplativost kredita samo na temelju (trenutne) kamatne stope, nego i, između ostaloga, s obzirom na rizik promjene tečaja švicarskog franka. Guverner Boris Vujčić – tadašnji zamjenik guvernera Željka Rohatinskog – osobno je ukazao na rizike kredita s valutnom klauzulom u švicarskom franku u svom izlaganju u Hrvatskom saboru u srpnju 2005. godine. Upozorenje HNB-a objavljeno je i u Biltenu o bankama br. 12. iz kolovoza 2006. godine, koji je dostupan ovdje

Ta su upozorenja, zahvaljujući medijima, koji su ih u brojnim prilozima prenijeli, bila javno dostupna.
 
K tome, o relativnoj svjesnosti tečajnog rizika u Hrvatskoj najbolje govori i činjenica da je preko 80 posto oročenih depozita u bankama u stranoj valuti.
 
Kada je riječ o austrijskom primjeru, valja reći da Austrija nije najsretniji primjer u pogledu upozoravanja potrošača na rizike vezane uz kreditiranje u švicarskom franku. Upozorenja regulatora uslijedila su, naime, tek nakon dugogodišnjeg razdoblja odobravanja takvih kredita, budući da njihov obujam raste još od konca 1980-ih godina, i nisu zamjetno usporila njihov rast. Razina takvih kredita u Austriji dosegnula je krajem 2007. godine 69 milijardi švicarskih franaka, a krediti u francima premašili su četvrtinu ukupnih kredita stanovništvu. Preporuka austrijskog regulatora bankama da ne kreditiraju stanovništvo u stranoj valuti (formalna zabrana nikada nije izdana) došla je tek 2008. godine, kada su s tržišta takvi krediti i sami nestali kao posljedica financijske krize. Osim toga, krediti s valutnom klauzulom u švicarskim francima na hrvatsko su tržište i stigli iz Austrije. 
 
Prilozi u medijima u kojima su prenesena spomenuta upozorenja HNB-a dostupna su u nastavku, kao i poveznica na snimku navedenog istupa dr. Vujčića u Hrvatskom saboru 2005. godine, koji je prenijela i Hrvatska televizija.