Priopćenja

odluka_16112021

Datum 1.12.2021.

U listopadu 2021. prosjek kamatnih stopa za oročene kunske depozite kućanstava iznosio je 0,06%, a za dugoročno oročene eurske depozite kućanstava 0,08%

Datum 1.12.2021.

Savjet HNB-a: Suglasnost za imenovanje članova uprave Imex banke

Datum 30.11.2021.

Objava statistike kamatnih stopa kreditnih institucija za listopad 2021. godine

Datum 30.11.2021.

Komentar monetarnih kretanja za listopad 2021.

Datum 30.11.2021.

Gotovinski krediti ubrzali godišnji rast u listopadu s 1,3 na 1,6 posto

Datum 30.11.2021.

Proširenje tromjesečnog Agregiranog statističkog izvješća (ASI)

Datum 29.11.2021.

Komentar kretanja u bankovnom sustavu za prva tri tromjesečja 2021.

Datum 29.11.2021.

Novi obrasci u izvješću "Agregirano nekonsolidirano tromjesečno statističko izvješće kreditnih institucija"

Datum 29.11.2021.

odluka_24082021

Datum 26.11.2021.

Pretraživanje priopćenja