Promjene u podacima statistike drugih monetarnih financijskih institucija: objava podataka o kreditima nefinancijskim društvima prema njihovoj veličini

Objavljeno: 31.5.2021.

Pri objavi podataka u sklopu statistike drugih monetarnih financijskih institucija (DMFI-ja) za travanj 2021. Hrvatska narodna banka započinje s objavom nove tablice "D5e: Distribucija kredita drugih monetarnih financijskih institucija nefinancijskim društvima prema veličini nefinancijskog društva", koja će se objavljivati mjesečno u skupu tablica Konsolidirane bilance DMFI-ja.

Tablica D5e prikazuje razradu kredita mikro, malim, srednjim i velikim nefinancijskim društvima prema namjeni te valutnoj i ročnoj strukturi kredita, počevši od 31. prosinca 2010. Razvrstavanje nefinancijskih društava prema veličini temelji se na članku 5. Zakona o računovodstvu (NN, br. 78/2015.) i Direktivi 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća, pri čemu se za izračun veličine uzimaju posljednji dostupni podaci iz godišnjih financijskih izvještaja koje su nefinancijska društva dužna redovito dostavljati Financijskoj agenciji.

Također, u sklopu skupa tablica Konsolidirane bilance DMFI-ja postojeća tablica "D5d: Distribucija kredita drugih monetarnih financijskih institucija nefinancijskim društvima prema namjeni i valutnoj strukturi" proširuje se podacima o ostalim kreditima nefinancijskim društvima.

Konsolidirana bilanca DMFI-ja