Vodeći brojevi banaka

Objavljeno: 25.5.2015. Ažurirano: 22.5.2024.
Vodeći broj banke je broj koji Hrvatska narodna banka u skladu s definiranim načinom dodjeljuje svakoj banci.

Hrvatska narodna banka dodjeljuje vodeći broj pružatelju platnih usluga, vodi evidenciju vodećih brojeva te ju objavljuje na svojim internetskim stranicama. Evidencija vodećih brojeva ažurira se odmah po svakoj promjeni.

Način određivanja vodećeg broja propisan je Odlukom o transakcijskim računima.

Popis banaka (prema abecednom redu) objavljuje se s pripadajućim vodećim brojevima i SWIFT adresama koje u platnom sustavu TARGET-HR imaju otvoren račun.

Preuzmi tablicu

Naziv banke Vodeći broj banke SWIFT adresa (BIC)
ADDIKO BANK d.d. Zagreb 2500009 HAAB HR 22
AGRAM BANKA d.d. Zagreb 2481000 KREZ HR 2X
BANKA KOVANICA d.d. Varaždin 4133006 SKOV HR 22
BKS BANK AG, Glavna podružnica Hrvatska 2488001 BFKK HR 22
CROATIA BANKA d.d. Zagreb 2485003 CROA HR 2X
ERSTE &STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka 2402006 ESBC HR 22
HRVATSKA NARODNA BANKA 1001005 NBHR HR 2X
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb1 2390001 HPBZ HR 2X
VBCR HR 22
IMEX BANKA d.d. Split 2492008 IMXX HR 22
ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag 2380006 ISKB HR 2X
J&T banka d.d. Varaždin 2489004 VBVZ HR 22
KARLOVAČKA BANKA d.d. Karlovac 2400008 KALC HR 2X
KENTBANK d.d. Zagreb 4124003 KENB HR 22
OTP BANKA d.d. Split 2407000 OTPV HR 2X
PARTNER BANKA d.d. Zagreb 2408002 PAZG HR 2X
PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica 2386002 PDKC HR 2X
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb 2340009 PBZG HR 2X
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb 2484008 RZBH HR 2X
SAMOBORSKA BANKA d.d. Samobor 2403009 SMBR HR 22
SLATINSKA BANKA d.d. Slatina 2412009 SBSL HR 2X
ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb 2360000 ZABA HR 2X

 


1 Dana 3. srpnja 2023. Nova hrvatska banka d.d. Zagreb pripojila se Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. Zagreb. Sukladno članku 13. Odluke o transakcijskim računima (NN, br. 57/2019., 139/2021. i 148/2022.), transakcijski računi koje je na ime korisnika platnih usluga otvorila Nova hrvatska banka d.d. Zagreb mogu se koristiti najduže u razdoblju od jedne godine od provedenog pripajanja. Slijedom navedenoga, obračun platnih transakcija po transakcijskim računima koji u konstrukciji računa sadrže vodeći broj Nove hrvatske banke d.d. Zagreb (2503007) u EuroNKS-u obavljati će se preko obračunskog računa Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb (2390001). Rok iz članka 13. navedene Odluke započinje teći dana 3. srpnja 2023.