Supervizorska javna objava

Objavljeno: 24.7.2014. Ažurirano: 29.7.2020.

Direktivom 2013/36/EU zahtijeva se da nadležna tijela objavljuju određene informacije kako bi unutarnje bankarsko tržište funkcioniralo što učinkovitije te kako bi građanima Unije bila omogućena odgovarajuća razina transparentnosti. Informacije koje se objavljuju trebale bi biti dostatne za omogućivanje smislene usporedbe pristupa koje donose nadležna tijela različitih država članica. Kako bi se ta ocjena dodatno olakšala, informacije od svih nadležnih tijela trebaju se objaviti u zajedničkom formatu, redovito ažurirati i biti dostupne na jedinstvenoj elektroničkoj lokaciji.

Internetska stranica Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) služi kao središnje elektroničko spremište podataka o superviziji i omogućuje brzu i jednostavnu usporedbu relevantnih informacija. Internetske stranice nadležnih nacionalnih tijela pružaju opsežne i detaljne informacije.

Hrvatska narodna banka objavljuje i osigurava pristup informacijama povezanima sa zakonskim tekstovima, odlukama, uputama i smjernicama koje se primjenjuju u području bonitetne regulative i supervizije kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj.