Kategorija podataka i komponente

Objavljeno: 18.11.2015. Ažurirano: 8.3.2016.

Kategorija podataka i komponente

Jedinica mjere

Opažanja

Dodatni podaci

Meta podaci

kritično razdoblje

posljednji podaci

pretposljednji podaci

BDP po rashodnoj metodi u tekućim cijenama 

Milijuni kuna

T, prosinac 2015.

83.644 91.995

 

 

 

Kućanstva

milijuni kuna

T, prosinac 2015.

51.565 46.991

 

 

  Potrošnja neprofitnih ustanova koja služe kućanstvima (NPUSK) milijuni kuna T, prosinac 2015. 834 894    

 

Potrošnja države

milijuni kuna

T, prosinac 2015.

16.944  16.198

 

 

 

Investicije u fiksni kapital

milijuni kuna

T, prosinac 2015.

15.765 16.892

 

 

 

Promjena zaliha

milijuni kuna

T, prosinac 2015.

500 -9.786

 

 

 

Izvoz roba i usluga

milijuni kuna

T, prosinac 2015.

37.533 61.527

 

 

 

Uvoz roba i usluga

milijuni kuna

T, prosinac 2015.

39.498 40.720

 

 

Kategorija podataka i komponente

Jedinica mjere

Opažanja

Dodatni podaci

Meta podaci

kritično razdoblje

posljednji podaci

pretposljednji podaci

BDP po rashodnoj metodi u stalnim cijenama, u cijenama prethodne godine 

Milijuni kuna

T, prosinac 2015.

83.660 91.656

 

 

 

Kućanstva

milijuni kuna

T, prosinac 2015.

51.960 47.511

 

 

  Potrošnja neprofitnih ustanova koja služe kućanstvima (NPUSK) milijuni kuna T, prosinac 2015. 845 885    

 

Potrošnja države

milijuni kuna

T, prosinac 2015.

16.855 16.102

 

 

 

Investicije u fiksni kapital

milijuni kuna

T, prosinac 2015.

15.707 16.786

 

 

 

Promjena zaliha

milijuni kuna

T, prosinac 2015.

500 -9.757

 

 

 

Izvoz roba i usluga

milijuni kuna

T, prosinac 2015.

38.052 61.482

 

 

 

Uvoz roba i usluga

milijuni kuna

T, prosinac 2015.

40.260 41.353

 

 

Kategorija podataka i komponente

Jedinica mjere

Opažanja

Dodatni podaci

Meta podaci

kritično razdoblje

posljednji podaci

pretposljednji podaci

BDP po rashodnoj metodi, stalne cijene u cijenama prethodne godine, referentna godina 2010

Milijuni kuna

T, prosinac 2015.

80.345 88.260

 

 

 

Kućanstva

milijuni kuna

T, prosinac 2015.

48.404 44.260

 

 

  Potrošnja neprofitnih ustanova koja služe kućanstvima (NPUSK) milijuni kuna T, prosinac 2015. 828 867    

 

Potrošnja države

milijuni kuna

T, prosinac 2015.

16.588 15.847

 

 

 

Investicije u fiksni kapital

milijuni kuna

T, prosinac 2015.

16.095 17.201

 

 

 

Promjena zaliha

milijuni kuna

T, prosinac 2015.

451 -8.796

 

 

 

Izvoz roba i usluga

milijuni kuna

T, prosinac 2015.

35.021 56.585

 

 

 

Uvoz roba i usluga

milijuni kuna

T, prosinac 2015.

37.091 38.099

 

 

Kategorija podataka i komponente

Jedinica mjere

Opažanja

Dodatni podaci

Meta podaci

kritično razdoblje

posljednji podaci

pretposljednji podaci

BRUTO DODANA VRIJEDNOST po djelatnostima u tekućim cijenama 

Milijuni kuna

T, prosinac 2015.

69.529 75.799

 

 

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

milijuni kuna

T, prosinac 2015. 3.742 3.258

 

 

 

Prerađivačka industrija, rudarstvo i vađenje te ostale industrije

milijuni kuna

T, prosinac 2015. 15.457 14.865

 

 

  - od čega Prerađivačka industrija milijuni kuna T, prosinac 2015. 10.851 10.622    

 

Građevinarstvo

milijuni kuna

T, prosinac 2015. 3.561 3.577

 

 

 

Trgovina na malo i na veliko, prijevoz i skladištenje, smještaj, priprema i usluživanje hrane

milijuni kuna

T, prosinac 2015. 13.319 20.696

 

 

 

Informacije i komunikacije

milijuni kuna

T, prosinac 2015. 3.230 3.073

 

 

 

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

milijuni kuna

T, prosinac 2015. 4.692 4.595

 

 

 

Poslovanje nekretninama

milijuni kuna

T, prosinac 2015. 7.224 7.220

 

 

  Stručne, znanstvene, tehničke, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti milijuni kuna T, prosinac 2015. 5.624 5.728    

 

Javna uprava i obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

milijuni kuna

T, prosinac 2015. 10.532 10.575

 

 

  Ostale uslužne djelatnosti milijuni kuna T, prosinac 2015. 2.149 2.210    

 

Kategorija podataka i komponente

Jedinica mjere

Opažanja

Dodatni podaci

Meta podaci

kritično razdoblje

posljednji podaci

pretposljednji podaci

BRUTO DODANA VRIJEDNOST po djelatnostima u stalnim cijenama, u cijenama prethodne godine 

milijuni kuna

T, prosinac 2015.

69.886 75.952

 

 

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

milijuni kuna

T, prosinac 2015. 3.732 3.183

 

 

 

Prerađivačka industrija, rudarstvo i vađenje te ostale industrije

milijuni kuna

T, prosinac 2015. 15.746 15.189

 

 

  - od čega Prerađivačka industrija milijuni kuna T, prosinac 2015. 10.966 10.785    

 

Građevinarstvo

milijuni kuna

T, prosinac 2015. 3.541 3.547

 

 

 

Trgovina na malo i na veliko, prijevoz i skladištenje, smještaj, priprema i usluživanje hrane

milijuni kuna

T, prosinac 2015. 13.523 20.559

 

 

 

Informacije i komunikacije

milijuni kuna

T, prosinac 2015. 3.211 3.084

 

 

 

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

milijuni kuna

T, prosinac 2015. 4.639 4.665

 

 

 

Poslovanje nekretninama

milijuni kuna

T, prosinac 2015. 7.201 7.182

 

 

  Stručne, znanstvene, tehničke, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti milijuni kuna T, prosinac 2015. 5.584 5.769    

 

Javna uprava i obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

milijuni kuna

T, prosinac 2015. 10.557 10.557

 

 

  Ostale uslužne djelatnosti milijuni kuna T, prosinac 2015. 2.131 2.215    

Kategorija podataka i komponente

Jedinica mjere

Opažanja

Dodatni podaci

Meta podaci

kritično razdoblje

posljednji podaci

pretposljednji podaci

BRUTO DODANA VRIJEDNOST po djelatnostima, stalne cijene u cijenama prethodne godine, referentna godina 2010

milijuni kuna

T, prosinac 2015.

67.689 73.586

 

 

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

milijuni kuna

T, prosinac 2015. 3.469 2.959

 

 

 

Prerađivačka industrija, rudarstvo i vađenje te ostale industrije

milijuni kuna

T, prosinac 2015. 14.193 13.691

 

 

  - od čega Prerađivačka industrija milijuni kuna T, prosinac 2015. 10.345 10.175    

 

Građevinarstvo

milijuni kuna

T, prosinac 2015. 3.442 3.448

 

 

 

Trgovina na malo i na veliko, prijevoz i skladištenje, smještaj, priprema i usluživanje hrane

milijuni kuna

T, prosinac 2015. 12.712 19.326

 

 

 

Informacije i komunikacije

milijuni kuna

T, prosinac 2015. 3.415 3.280

 

 

 

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

milijuni kuna

T, prosinac 2015. 4.742 4.768

 

 

 

Poslovanje nekretninama

milijuni kuna

T, prosinac 2015. 6.833 6.815

 

 

  Stručne, znanstvene, tehničke, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti milijuni kuna T, prosinac 2015. 5.866 6.060    

 

Javna uprava i obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

milijuni kuna

T, prosinac 2015. 10.961 10.962

 

 

  Ostale uslužne djelatnosti milijuni kuna T, prosinac 2015. 2016 2.096