HNB potrošačima omogućio usporedbu bankovnih naknada

Objavljeno: 26.11.2018.
HNB potrošačima omogućio usporedbu bankovnih naknada

Na internetskoj stranici i mobilnoj aplikaciji Hrvatske narodne banke (mHNB) od 1. studenoga ove godine dostupne su sve relevantne informacije o naknadama za platne usluge po svim bankama u Republici Hrvatskoj. Objavljene informacije sadržavaju visine naknada za najčešće korištene platne usluge, odnosno najreprezentativnije usluge povezane s računom za plaćanje u RH, koje potrošače izlažu najvećem pojedinačnom ili ukupnom trošku.

Tako je potrošačima omogućena jednostavnija usporedba aktualnih naknada po bankama za najčešće korištene platne usluge, kako bi mogli informiranije i lakše donositi odluke o odabiru platnih usluga i njihovih pružatelja, a time se, jačajući konkurentnost tržišta, jača i zaštita potrošača, istaknuo je guverner Boris Vujčić na konferenciji za medije održanoj 26. studenoga o. g. u Hrvatskoj narodnoj banci.

Pritom su potrošačima dostupna tri interaktivna prikaza:

Informativni dokumenti o naknadama na tržištu RH (FID), gdje potrošač odabirom banke i/ili specifične kategorije može dobiti prikaz raspoloživih FID-ova i tako usporediti cijene željenih usluga. Taj informativni dokument banke su dužne građanima dati i prije otvaranja računa za plaćanje, no sada je dostupan u ovom prikazu i bez odlaska u banku.

Naknade za najčešće korištene platne usluge povezane s kunskim tekućim računom, gdje potrošači mogu, odabirom banke i pojedine usluge, usporediti naknade za najčešće korištene platne usluge koje već nisu dio nekog paketa usluga.

Naknade za pakete koji uključuju vođenje kunskog tekućeg računa  obuhvaćaju usporedbu naknada povezanih s kunskim računom koji banke uobičajeno nude u okviru određenog paketa usluga, a potrošačima se, odabirom željenih platnih usluga, pruža uvid u cijene raspoloživih paketa usluga.

Ovaj pomak u transparentnosti platnih usluga zasniva se na Zakonu o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu (NN, br. 70/2017.), Odluci o najreprezentativnijim uslugama povezanima s računom za plaćanje (NN, br. 42/2018.) i Odluci o obvezi dostavljanja podataka za usporedbu naknada usluga iz popisa najreprezentativnijih usluga (NN, br. 64/2018.) te na pripadajućim propisima Europske unije.

Više informacija o usporedbi bankovnih naknada za platne usluge u Republici Hrvatskoj dostupno je u kratkom filmu Bankovne naknade odnosno u Usporedite bankovne naknade.