HPB stabilno posluje

Objavljeno: 6.6.2012.

Iako o tijeku i nalazima svojih supervizorskih aktivnosti - iz razumljivih razloga i sukladno međunarodnoj praksi - Hrvatska narodna banka ne izvještava javnost, s obzirom na tekst o Hrvatskoj poštanskoj banci (HPB), objavljen 6. lipnja 2012. u dnevnom listu "business.hr" smatramo potrebnim i opravdanim iznijeti sljedeće:

Hrvatska narodna banka kontinuirano prati poslovanje svih banaka koje posluju u Hrvatskoj, putem izravnih nadzora ili temeljem izvješća koje su banke dužne periodično dostavljati središnjoj banci.

Hrvatska poštanska banka dostavila je HNB-u u propisanom zakonskom roku svoje revidirano financijsko izvješće o poslovanju u 2011. godini, revidirano od strane ovlaštene revizorske tvrtke Deloitte. Ključni pokazatelji iz tog izvješća objavljeni su na web stranici središnje banke www.hnb.hr i dostupni su svim zainteresiranima.

Prema svim bitnim pokazateljima HPB posluje stabilno, stopa adekvatnosti kapitala te banke na dan 31.12.2011. godine bila je 14,20% (dakle, viša od zakonski propisane), ukupni jamstveni kapital iznosio je 1,49 milijardi kuna a ukupna aktiva 16,4 milijarde kuna. Nakon dolaska nove uprave 2009. godine poduzeto je niz mjera na stabilizaciji poslovanja i možemo reći da se radi o stabilnoj, sigurnoj i stručno vođenoj banci.

U skladu s uobičajenim postupanjem supervizije, u okviru redovnog plana "terenskog" nadzora banaka, od sredine veljače traje proces nadzora nekoliko banaka, pa tako i HPB-a.

Prema propisanoj supervizorskoj proceduri, nacrt zapisnika o nalazima izravnog nadzora dostavlja se banci o kojoj se radi i ona ima pravo na takav nalaz u propisanom roku dati svoja objašnjenja i prigovore, koji se potom pobliže analiziraju u središnjoj banci. Taj postupak je upravo u tijeku.

Ovisno o ishodu, središnja banka odlučuje je li u banci potrebno poduzimanje bilo kakvih mjera za usklađivanje poslovanja s važećom regulativom.

Sukladno iznijetome, nedopustivo je javno iznošenje bilo kojeg dokumenta iz domene supervizije bez dopuštenja HNB-a, a napose kad se i ne radi o konačnom dokumentu.