Odluke o povredi propisa

Objavljeno: 31.10.2016. Ažurirano: 21.12.2020.
Hrvatska narodna banka u ovoj rubrici objavljuje bitne informacije o odlukama kojima su nadležna tijela u prekršajnom postupku počinitelje proglasila krivima ili im izrekla novčane kazne kao i o odlukama kojima je Hrvatska narodna banka u upravnom postupku počiniteljima povrede izrekla upravne sankcije.

Takva se objava temelji na propisima kojima je određena dužnost odnosno ovlast Hrvatske narode banke da informacije o tim odlukama objavi na svojoj službenoj internetskoj stranici.

U tim su objavama navedeni osnovni podaci o sadržaju odluke (koji uključuju naziv nadležnog tijela koje donosi odluku, poslovni broj predmeta, datum donošenja odluke i bitni sadržaj izreke o krivnji, kazni ili upravnoj sankciji) te, u pravilu, osnovni podaci o pravnim i fizičkim osobama u odnosu na koje je, kao počinitelje prekršaja ili povrede, pojedina odluka donesena.

Međutim, iznimno, Hrvatska narodna banka izostavit će podatke o počiniteljima iz pojedine objave ako je ostvaren koji od razloga koji je primjenjivim propisom određen kao razlog za objavu na anonimizirani način, kao što su, primjerice, to što bi objava mogla ugroziti stabilnost financijskog tržišta ili istragu koja je u tijeku ili ako bi objava mogla uzrokovati nerazmjernu štetu počinitelju.


KentBank d.d. i Aleksandra Cvetković kao odgovorna osoba proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 179. stavka 2. točke 23. i stavka 3. točke 1. istoga članka Zakona o platnom prometu ("Narodne novine" br. 66/18 i 114/2022), kao i prekršaja iz članka 179. stavka 2. točke 131. i stavka 3. točke 1. istoga članka toga zakona te je kreditnoj instituciji izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 6.250,00 eura, a odgovornoj osobi u kreditnoj instituciji u iznosu od 1.120,00 eura.

Odluka je postala pravomoćna dana 24. siječnja 2024.