Evidencija platnih sustava

Objavljeno: 25.5.2015. Ažurirano: 2.11.2022.
Platni sustavi u nadležnosti Hrvatske narodne banke su HSVP, NKS, NKSInst, TARGET2-HR i EuroNKS.

Evidenciju platnih sustava iz svoje nadležnosti Hrvatska narodna banka vodi i objavljuje u skladu s odredbama Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata.

Platni sustavi u kojima se obračun i namira platnih transakcija izvršavaju u kunama

Hrvatski sustav velikih plaćanja
Vlasnik i upravitelj platnog sustava:
Hrvatska narodna banka
Trg hrvatskih velikana 3
10002 Zagreb
Republika Hrvatska
Popis sudionika Hrvatskog sustava velikih plaćanja

Nacionalni klirinški sustav
Vlasnik i upravitelj platnog sustava:
Financijska agencija – Fina
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb
Republika Hrvatska
Popis sudionika Nacionalnoga klirinškog sustava

NKSInst
Vlasnik i upravitelj platnog sustava:
Financijska agencija – Fina
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb
Republika Hrvatska
Popis sudionika NKSInst

Platni sustavi u kojima se obračun i namira platnih transakcija izvršavaju u eurima

TARGET2-HR
Upravitelj platnog sustava:
Hrvatska narodna banka
Trg hrvatskih velikana 3
10002 Zagreb
Republika Hrvatska
Popis sudionika TARGET2-HR 

EuroNKS
Vlasnik i upravitelj platnog sustava:
Financijska agencija – Fina
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb
Republika Hrvatska
Popis sudionika EuroNKS