Prestanak izračuna NRS-a za kunu, prvi izračun NRS-a za euro koji uključuje i kunske izvore i troškove

Objavljeno: 1.3.2023.

Hrvatska narodna banka (HNB) objavila je danas nove vrijednosti Nacionalne referentne stope (NRS) za četvrto tromjesečje 2022. S ovom tromjesečnom objavom HNB prvi puta nije ažurirao vrijednosti NRS indeksa za kunu sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. U skladu s istim propisom, HNB ovom prigodom po prvi puta objavljuje vrijednosti NRS-a za euro izračunatog na osnovi svih izvora sredstava i troškova u valutama kuna i euro (uključujući i kunu s valutnom klauzulom u euru).

Usporedba objavljenih vrijednosti indeksa NRS za valute euro i američki dolar s povijesnim podacima pokazuje da su, unatoč smjeru monetarne politike u europodručju, vrijednosti NRS-a za EUR u četvrtom tromjesečju uglavnom  stagnirale ili se nastavile smanjivati, dok su se sve vrijednosti NRS-a za USD ipak osjetno povećale, sukladno očekivanjima. Tako je vrijednost najzastupljenijeg indeksa u ugovorima o potrošačkim kreditima (6M NRS1 EUR) u četvrtom tromjesečju 2022. ostala nepromijenjena na razini 0,07%, dok su se ostale vrijednosti NRS indeksa za EUR u tromjesečju kretale od smanjenja za 0,03 postotna odnosno tri bazna boda (12M NRS3 EUR) do povećanja od 0,02 postotna odnosno dva bazna boda (3M NRS3 EUR). Kod vrijednosti NRS-a za USD došlo je do povećanja u rasponu od 0,02 do 0,12 postotnih bodova, odnosno od dva do dvanaest baznih bodova.

Nacionalna referentna stopa (NRS) jest implicitna kamatna stopa koja služi kao indeks za određivanje promjenjivog dijela promjenjive kamatne stope u financijskim ugovorima. Hrvatska narodna banka izračunava NRS iz podataka o kamatnim troškovima i glavnim izvorima sredstava na koje se ti troškovi odnose, koje HNB redovito prikuplja od banaka i podružnica stranih banaka. Kvaliteta procesa izračuna NRS-a osigurava se kontrolom ulaznih podataka, ustrojenim internim procedurama i redovitim revizijama postupaka kontrole podataka. NRS i dodatni podaci koji služe za njegov izračun objavljuju se na internetskim stranicama Hrvatske narodne banke četiri puta godišnje.