Statistika platnog prometa u RH 2017.

Objavljeno: 26.9.2018.

Hrvatska narodna banka nedavno je izdala dvije publikacije iz područja statistike platnog prometa. Publikacija Platne kartice i kartične transakcije izdana je u lipnju, a publikacija Platne transakcije i računi izdana je u rujnu ove godine. U nastavku je kratak osvrt na najzanimljivije podatke koji su u njima prikazani i detaljnije obrađeni uz grafički prikaz u prilogu.

Na dan 31. prosinca 2017. evidentirano je ukupno 8.080.628 računa građana (potrošača) i 411.050 računa poslovnih subjekata (nepotrošača). Ako se analizira koliko građana (potrošača) i poslovnih subjekata (nepotrošača) koji posluju u RH ima otvoren račun, dolazi se do podatka da su ukupno 3.705.071 građanin i 292.985 poslovnih subjekata imali otvoren račun u minimalno jednoj banci. Kada se prethodno navedeni podaci stave u omjer s ukupnim brojem evidentiranih računa građana i poslovnih subjekata na dan 31. prosinca 2017., dolazi se do zaključka da svaki građanin (potrošač) ima u prosjeku 2,18 računa te da svaki poslovni subjekt u RH ima u prosjeku 1,4 računa.

Na isti dan u RH građanima (potrošačima) izdano je ukupno 8.482.195 platnih kartica, što čini 1,98 kartica po stanovniku. Najzastupljenije su debitne kartice s udjelom od 79%, slijede charge kartice s udjelom od 8%, kartice s funkcijom odgođene naplate s udjelom od 6% i revolving kartice s udjelom od 5%. Ako se analizira koliko je ukupno građana (potrošača) imalo barem jednu karticu, dolazi se do podatka da je u RH ukupno 3.380.939 imatelja platnih kartica, odnosno od ukupnog broja stanovnika RH njih 79% imalo je barem jednu platnu karticu. Poslovnim subjektima (nepotrošačima) na posljednji dan u 2017. godini bilo je izdano ukupno 411.977 platnih kartica, dok je bilo evidentirano ukupno 209.574 imatelja platnih kartica poslovnih subjekata (nepotrošača). Isto tako iz zaprimljenih podataka vidljivo je kako se od ukupnog broja izdanih platnih kartica u 2017. uistinu koristilo njih tek 50,4%, dok ih se nije koristilo čak 43,9%, a ostatak od 5,7% bile su blokirane platne kartice.

Od ukupno izvršena 419,36 milijuna transakcija prihvata platnih kartica u 2017. 90% odnosi se na platne kartice hrvatskih izdavatelja, a 10% na one inozemnih izdavatelja. U 2017. od ukupno izvršena 165.816,73 milijuna kuna transakcija prihvata platnih kartica 88% odnosi se na platne kartice hrvatskih izdavatelja, a 12% na platne kartice inozemnih izdavatelja. Zanimljivo je da je ukupan broj transakcija prihvata platnih kartica inozemnih izdavatelja u 2017. godini u odnosu na 2016. porastao za 23,5%, a vrijednost za 15,2%. Također, iz grafikona u prilogu jasno se vidi cikličnost u ljetnim mjesecima, kada je potrošnja turista plaćena platnim karticama u RH najveća.

Statistika platnog prometa u RH 2017.