Što je Jedinstveni fond za sanaciju?

Što je Jedinstveni fond za sanaciju?

Objavljeno: 3.6.2020. Ažurirano: 16.6.2023.

Jedinstveni fond za sanaciju (Single Resolution Fund, SRF) osnovan je 2015. prema Uredbi (EU) 806/2014. Njime upravlja Jedinstveni sanacijski odbor (Single Resolution Board, SRB), a uspostavljen je u svrhu osiguravanja aranžmana financiranja sanacije unutar bankovne unije. Odgovornost je fonda da se na učinkovit način financira upotreba sanacijskih instrumenata odnosno osigura primjena ostalih sanacijskih ovlasti nad bankama u bankovnoj uniji. Prethodne doprinose u SRF dužne su jedanput godišnje uplaćivati sve kreditne institucije (i neka investicijska društva) sa sjedištem u državama članicama sudionicama.

SRF će se prvih osam godina od osnutka, odnosno od 2016. do 2023., postupno puniti uplatama kreditnih institucija s ciljem postizanja ciljane razine od najmanje 1% iznosa osiguranih depozita svih kreditnih institucija unutar bankovne unije do 31. prosinca 2023.

SRF se smije koristiti za sljedeće svrhe:

  1. za osiguranje imovine ili obveza institucije u sanaciji, njezinih društava kćeri, prijelazne institucije ili subjekta za upravljanje imovinom
  2. za odobrenje zajmova instituciji u sanaciji, njezinim društvima kćerima, prijelaznoj instituciji ili subjektu za upravljanje imovinom
  3. za kupnju imovine institucije u sanaciji
  4. za davanje doprinosa prijelaznoj instituciji i subjektu za upravljanje imovinom
  5. za plaćanje odštete dioničarima ili vjerovnicima ako je neovisnom procjenom utvrđeno da su pretrpjeli veće gubitke nego što bi ih pretrpjeli likvidacijom u sklopu redovnog postupka u slučaju insolventnosti
  6. za plaćanje doprinosa instituciji u sanaciji umjesto otpisa ili konverzije obveza određenim vjerovnicima kada se primjenjuje instrument unutarnje sanacije i kada se odluči isključiti određene vjerovnike iz područja primjene instrumenta unutarnje sanacije u skladu sa zakonskim odredbama
  7. za sve kombinacije mjera iz točaka od 1. do 6.

S obzirom na to da je jedno od temeljnih načela provođenja sanacije načelo da dioničari i vjerovnici moraju snositi troškove kreditne institucije koja propada, a ne porezni obveznici, sredstva SRF-a smiju se koristiti samo kako bi se pokrili gubici ili dokapitalizirala kreditna institucija nakon što dioničari i vjerovnici banke pridonesu pokriću gubitaka ili dokapitalizaciji u iznosu od najmanje 8% ukupnih obveza te institucije uključujući regulatorni kapital.