Transparentnošću do bolje zaštite potrošača

Objavljeno: 26.9.2017.
Transparentnošću do bolje zaštite potrošača

Na konferenciji za medije održanoj danas (26. rujna 2017.) u Hrvatskoj narodnoj banci guverner Boris Vujčić predstavio je mjere središnje banke kojima je cilj ublažavanje kamatnog rizika u sektoru kućanstva te kamatno induciranog kreditnog rizika u portfeljima banaka. Ovim mjerama HNB nastavlja sa svojim aktivnostima s ciljem jačanja svijesti o kamatnom riziku i povećanja dostupnosti kredita s fiksnom kamatnom stopom za potrošače. Podaci iz  Ankete o promjenjivosti kamatnih stopa pokazali su, naime, da se kućanstva uglavnom financiraju uz varijabilnu kamatnu stopu (udio varijabilne stope iznosio je 67% svih kredita kućanstvima na kraju ožujka 2016., a kod stambenih kredita udio varijabilne stope bio je 81%), a kamatni je rizik najizraženiji kod kredita s duljim preostalim rokovima dospijeća.

Hrvatska narodna banka donijela je tako Preporuku za ublažavanje kamatnog i kamatno induciranoga kreditnog rizika pri dugoročnom kreditiranju potrošača kojom se kreditnim institucijama koje pružaju usluge kreditiranja potrošača preporučuje da svoju paletu kreditnih proizvoda prošire kreditima s fiksnom kamatnom stopom, uz minimiziranje popratnih troškova za potrošače.

Predstavljena je i Informativna lista ponude kredita potrošačima koja donosi sustavan i pretraživ pregled podataka o uvjetima pod kojima banke odobravaju kredite i dostupna je na internetskoj stranici HNB-a. Informacije koje lista sadrži potrošačima mogu pomoći u istraživanju aktualnih ponuda i sužavanju izbora, odnosno omogućuju usporedbu različitih ponuda izabranih vrsta kredita kod svih kreditnih institucija. Valja naglasiti da Informativnu listu kod podizanja kredita potrošačima moraju prezentirati sve banke koje ne nude fiksne stope, da bi potrošači imali mogućnost izbora.

Lista je dostupna i putem aplikacije za mobilne telefone pod nazivom mHNB, a ta će se aplikacija u budućnosti nadopunjavati dodatnim informacijama, prvo tečajnom listom, a zatim i pregledom naknada za standardizirane usluge povezane s računom za plaćanje, najavio je guverner Vujčić.

Hrvatska narodna banka ovim skupom mjera želi potrošačima osigurati kvalitetan pregled informacija o kreditnoj ponudi banaka i mogućnost da svojim odabirom kamatne stope ublaže kamatni rizik. No, konačna odluka o promjeni kamatne stope jest na potrošaču i ovisi o odrednicama njegova kredita, poručio je guverner.

Dodatan poticaj opisanim mjerama trebala bi dati prilagodba regulatornog okvira za operacije monetarne politike HNB-a, naglasio je guverner Vujčić, pojasnivši da Odlukom o provođenju monetarne politike Hrvatske narodne banke središnja banka svoj monetarni instrumentarij i njegovo korištenje čini fleksibilnijim i dostupnijim te bankama omogućava još povoljnije financiranje na duži rok. Odluka, naime,  predviđa stvaranje skupa prihvatljivog kolaterala za sve kreditne operacije središnje banke, čime se otvara mogućnost korištenja kratkoročnih vrijednosnih papira za dugoročne operacije HNB-a. K tome, pojednostavljuju se procedure odobravanja kredita.