U listopadu 2021. prosjek kamatnih stopa za oročene kunske depozite kućanstava iznosio je 0,06%, a za dugoročno oročene eurske depozite kućanstava 0,08%

Objavljeno: 1.12.2021.

Statistički pokazatelji kamatnih stopa kreditnih institucija za glavne izvore njihovih sredstava u listopadu 2021. uglavnom nastavljaju višegodišnji trend pada (kod oročenih depozita) odnosno stagnacije (kod transakcijskih računa), navodi se u novom HNB-ovom Statističkom priopćenju o kamatnim stopama kreditnih institucija za listopad 2021.

Kod transakcijskih računa (tekućih i žiroračuna) u listopadu 2021. prosjek kamatnih stopa na kunske i devizne račune nefinancijskih poduzeća bio je za 0,01 postotni bod manji nego u istom mjesecu prethodne godine, dok su prosjeci kamatnih stopa na kunske i devizne račune kućanstava bili na istoj razini kao i u listopadu 2020. godine. Pritom je prosjek kamatnih stopa na devizne transakcijske račune nefinancijskih poduzeća iznosio 0,02%, a preostala tri prosjeka iznosila su 0,01% u listopadu 2021. godine.

Kod oročenih depozita u listopadu 2021. prosjeci kamatnih stopa za kunske depozite bili su manji nego u istom mjesecu prethodne godine (za 0,08 postotnih bodova kod kućanstava i za 0,05 postotnih bodova kod nefinancijskih poduzeća), a za devizne depozite u eurima manji za dugi rok (za 0,01 postotni bod) te viši za kratki rok (za 0,06 postotnih bodova) nego u listopadu 2020. godine. U listopadu 2021. prosjek kamatnih stopa za oročene kunske depozite kućanstava iznosio je 0,06%, a za dugoročno oročene eurske depozite kućanstava 0,08%. Najniži je bio prosjek kamatnih stopa za oročene kunske depozite nefinancijskih poduzeća (0,02%).

Statistički pokazatelji kamatnih stopa kreditnih institucija za najvažnije vrste kredita odobrenih kućanstvima i nefinancijskim poduzećima u listopadu 2021. također uglavnom nastavljaju višegodišnji trend pada.

Kod glavnih kategorija kredita odobrenih kućanstvima, u listopadu 2021. najveći prosjek kamatnih stopa zabilježen je kod kunskih kredita na osnovi dopuštenih prekoračenja po transakcijskim računima (7,29%, što je za 0,52 postotna boda manje nego u listopadu 2020.), a najniži kod stambenih kredita odobrenih s valutnom klauzulom (2,66%, što je za 0,09 postotnih bodova manje nego u listopadu 2020. godine), pri čemu je kod potonje vrste kredita na tromjesečnoj osnovi zabilježen blagi porast kamatne stope (za 0,1 postotni bod u odnosu na srpanj).

Kod glavnih kategorija kredita odobrenih nefinancijskim poduzećima, u listopadu 2021. najveći prosjek kamatnih stopa zabilježen je kod kratkoročnih kunskih kredita (2,81%, što je za 0,31 postotni bod manje nego u listopadu 2020.), a najniži kod kratkoročnih eurskih kredita (0,74%, što je za 0,12 postotnih bodova manje nego u listopadu 2020. godine).