U veljači blagi rast stambenih i gotovinskih kredita u odnosu na siječanj

Objavljeno: 31.3.2022.

Ukupni plasmani monetarnih institucija domaćim sektorima (osim središnje države) porasli su tijekom veljače za 1,4 milijardi kuna (0,6%) te su na kraju mjeseca iznosili 247,5 milijardi kuna. Godišnja stopa rasta ukupnih plasmana ubrzala se na 4,0% u veljači, s 3,6% u siječnju. Mjesečni rast plasmana u cijelosti se odnosi na kredite koji su prevladavajuća stavka plasmana, pri čemu najveći rast bilježe krediti nefinancijskim poduzećima (1,8 milijardi kuna). Krediti stanovništvu blago su porasli (0,3 milijardi kuna), dok su se krediti ostalim financijskim institucijama smanjili (0,7 milijardi kuna). Ako se promatraju krediti stanovništvu prema instrumentima, nastavljen je blagi rast stambenih (0,2 milijardi kuna) i gotovinskih nenamjenskih kredita (0,1 milijardi kuna) te su tako na godišnjoj razini stambeni krediti nastavili usporavati (s 8,4% u siječnju na 8,0% u veljači), a gotovinski nenamjenski krediti tek su blago ubrzali (s 3,3% na 3,4%). Time je godišnji rast ukupnih kredita stanovništvu ostao na razini iz prethodnog mjeseca (4,4%).

Komentar monetarnih kretanja za veljaču 2022.