Zadnji izračun NRS-a za kune, objava Privremenog NRS-a i prestanak izračuna NRS-a za švicarski franak

Objavljeno: 29.11.2022.

Hrvatska narodna banka (HNB) objavila je danas nove vrijednosti nacionalne referentne stope (NRS) za treće tromjesečje 2022. S ovom tromjesečnom objavom HNB je posljednji puta ažurirao vrijednosti NRS indeksa za kunu sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. U skladu s istim propisom HNB ovom prigodom objavljuje vrijednosti Privremenog NRS-a, koji služi kao osnova za prilagodbu izračuna promjenjivih kamatnih stopa vezanih uz NRS u procesu uvođenja eura. Privremeni NRS izračunava se na osnovi svih izvora sredstava i troškova u valutama kuna i euro (uključujući i kunu s valutnom klauzulom u euru), a HNB ga je dužan objaviti za sve obuhvate, ročnosti i referentna razdoblja za koja je do sada objavljivao NRS. Konačno, s ovom objavom HNB je prestao izračunavati nove vrijednosti indeksa za švicarski franak, zbog male zastupljenosti ove valute u financijskim instrumentima i zbog nereprezentativnosti podataka na osnovi kojih se vrijednosti indeksa za ovu valutu izračunavaju.

Usporedba objavljenih vrijednosti indeksa NRS za valute kuna i euro s podacima za drugo tromjesečje 2022. pokazuje da su vrijednosti NRS-a nakon višegodišnjeg razdoblja smanjenja u trećem tromjesečju 2022. uglavnom stagnirale, dok su vrijednosti NRS-a za valutu američki dolar snažno porasle. Unatoč tome, vrijednosti dva najzastupljenija indeksa u ugovorima o potrošačkim kreditima (6M NRS1 EUR i 6M NRS1 HRK) ponovo su se smanjile za jedan bazni bod pa vrijednost oba ova indeksa sada iznosi 0,07%.

Nacionalna referentna stopa (NRS) jest implicitna kamatna stopa koja služi kao indeks za određivanje promjenjivog dijela promjenjive kamatne stope u financijskim ugovorima. Hrvatska narodna banka izračunava NRS iz podataka o kamatnim troškovima i glavnim izvorima sredstava na koje se ti troškovi odnose, koje HNB redovito prikuplja od banaka, štednih banaka i podružnica stranih banaka. Kvaliteta procesa izračuna NRS-a osigurava se kontrolom ulaznih podataka, ustrojenim internim procedurama i redovitim revizijama postupaka kontrole podataka. NRS i dodatni podaci koji služe za njegov izračun objavljuju se na internetskim stranicama Hrvatske narodne banke četiri puta godišnje.