Pretraživanje publikacija

Bilten, br. 287

Datum Studeni 2023.

Makroprudencijalna dijagnostika, br. 21

Datum Listopad 2023.

Bilten, br. 286

Datum Listopad 2023.

Predviđanje rizika pada cijena nekretnina u Hrvatskoj: lakše je reći nego učiniti

Publikacija Istraživanja
Datum Listopad 2023.
Broj W-73
Autor Tihana Škrinjarić, Maja Sabol

Ekonomski bilten, broj 6/2023.

Datum Rujan 2023.

Ocjena karaktera makrobonitetne politike s pomoću pristupa rast-pri-riziku: problem mjerenja, pregled literature i komentari za Hrvatsku

Publikacija Istraživanja
Datum Rujan 2023.
Broj W-72
Autor Tihana Škrinjarić

Može li regulacija cijena suzbiti inflaciju? Pouke iz ograničenja cijena mlijeka u Hrvatskoj

Publikacija Istraživanja
Datum Rujan 2023.
Broj W-71
Autor Ivan Mužić, Ivan Žilić

Bilten, br. 285

Datum Rujan 2023.

Makroprudencijalna dijagnostika, br. 20

Datum Srpanj 2023.

Bezgotovinske platne transakcije – 2022.

Datum Srpanj 2023.

Pretraživanje publikacija