Pretraživanje publikacija

Poteškoće europskih banaka tijekom globalne financijske krize – uloga tokova kapitala

Publikacija Pregledi
Datum Siječanj 2020.
Broj P-46
Autor Mislav Brkić

Inozemna izravna vlasnička ulaganja i premija stranog vlasništva: slučaj Hrvatske

Publikacija Istraživanja
Datum Siječanj 2020.
Broj I-55
Autori Matej Bule i Andrijana Ćudina

Makroekonomska kretanja i prognoze, br. 7

Datum Prosinac 2019.

Ekonomski bilten, broj 8/2019.

Datum Prosinac 2019.

Polugodišnja informacija za 1. polugodište 2019.

Datum Studeni 2019.

Bilten, br. 255

Datum Studeni 2019.

Platne transakcije i računi – 2018.

Datum Rujan 2019.

Makroprudencijalna dijagnostika, br. 9

Datum Rujan 2019.

Bilten, br. 254

Datum Listopad 2019.

Ekonomski bilten, broj 6/2019.

Datum Rujan 2019.

Pretraživanje publikacija