Govori

Euro

6. 2007.

Predstavljanje srebrnog kovanog novca Ivan Meštrović

2. 2007.

Financijska tržišta i monetarna politika

10. 2006.

Izlaganje guvernera HNB-a dr. Željka Rohatinskog u Hrvatskom Saboru

6. 2006.

Zaštita potrošača kao cilj supervizije

2. 2005.

Monetarna politika

11. 2004.

Aktualna ekonomska situacija i mjere monetarne politike

11. 2003.

Izlaganje guvernera HNB-a dr. Marka Škreba u Hrvatskom državnom saboru

4. 2000.