Izjave

Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić u Dnevniku 1 Hrvatske radiotelevizije

Govornik prof. dr. Boris Vujčić, guverner HNB-a
Datum 10. 2017.

Ograničavanje visine kamatnih stopa

Govornik Dr. Željko Rohatinski, na dužnosti guvernera HNB-a od 12. srpnja 2000. do 7. srpnja 2012.
Datum 9. 2004.

Odgovorni pristup ekonomskoj politici

Govornik Dr. Željko Rohatinski, na dužnosti guvernera HNB-a od 12. srpnja 2000. do 7. srpnja 2012.
Datum 3. 2004.