Nadležna tijela iz drugih država članica

Objavljeno: 26.3.2018.
Kreditni posrednik iz druge države članice EU-a može na području Republike Hrvatske pružati samo one usluge kreditnog posredovanja u stambenim potrošačkim kreditima za koje je dobio odobrenje od nadležnog tijela u svojoj matičnoj državi članici, tj. u državi u kojoj ima prebivalište odnosno u kojoj ima registrirano sjedište ili mjesto upravljanja.

Hrvatska narodna banka ažurira i objavljuje identifikacijske podatke nadležnih tijela za izdavanje odobrenja i nadzor kreditnih posrednika iz svih drugih država članica Europske unije, a koji su ovlašteni za kreditno posredovanje u stambenom potrošačkom kreditiranju.

Cilj je objavljivanja ovih podataka olakšavanje suradnje i razmjene informacija između nadležnih tijela na prekograničnoj osnovi.