Notifikacije iz drugih država članica

Objavljeno: 26.3.2018.
Evidencija notifikacija kreditnih posrednika iz drugih država članica EU-a sadržava propisane podatke i nazive kreditnih posrednika iz drugih država članica, a koji pružaju usluge u Republici Hrvatskoj putem podružnice ili neposredno. Osim toga, navode se i podaci za kontakt nadležnih tijela iz drugih država članica.

Na temelju Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju omogućeno je i kreditnim posrednicima sa sjedištem u drugoj državi članici da pružaju usluge u Republici Hrvatskoj. Kreditni posrednik iz druge države članice može na području Republike Hrvatske pružati samo one usluge kreditnog posredovanja za koje je dobio odobrenje od nadležnog tijela u svojoj matičnoj državi članici, tj. u državi u kojoj ima prebivalište odnosno u kojoj ima registrirano sjedište ili mjesto upravljanja.

Strani kreditni posrednici mogu na području Republike Hrvatske pružati usluge preko podružnice ili neposredno, ali usluge mogu započeti pružati tek istekom roka od 30 dana od dana dostave obavijesti Hrvatskoj narodnoj banci u kojoj nadležno tijelo za ovlašćivanje i nadzor kreditnog posrednika iz njegove matične države članice izvješćuje Hrvatsku narodnu banku koje usluge i na koji ih način taj kreditni posrednik namjerava pružati u Republici Hrvatskoj. Takva obavijest sa svim potrebnim podacima dostavlja se Hrvatskoj narodnoj banci na odgovarajućem obrascu propisanom Odlukom o obavješćivanju o prekograničnom pružanju usluga kreditnog posrednika (NN, br. 107/2017.).

Obavijesti o putovnici i svi relevantni dokumenti u vezi s postupkom obavješćivanja Hrvatske narodne banke o prekograničnom pružanju usluga posredovanja u stambenom potrošačkom kreditiranju, dostavljaju se na hrvatskom ili engleskom jeziku na jedan od sljedećih načina:

poštom na adresu:

Ured za praćenje zaštite potrošača
Hrvatska narodna banka
Trg hrvatskih velikana 3
10 002 Zagreb
Republika Hrvatska

na e-adresu Hrvatske narodne banke:

passport.notifications@hnb.hr

na broj faksa:

+385 1 4590 332

Kreditni posrednici iz druge države članice ne smiju na području Republike Hrvatske poslovati preko imenovanih predstavnika niti smiju pružati usluge kreditnog posredovanja u ime i za račun institucija koje nisu kreditne institucije.

Podatke iz primljenih obavijesti o putovnici Hrvatska narodna banka redovito ažurira.