Priopćenja

odluka_22052023

Datum 6.2.2024.

odluka_02012024

Datum 6.2.2024.

odluka_06122023

Datum 5.2.2024.

Komentar o kretanju inflacije u siječnju 2024.

Datum 1.2.2024.

Inflacija i javne financije u 2020-ima: analitički pregled i empirijska studija Hrvatske

Zamjena novčanica i kovanica kune u euro

Datum 1.1.2023.

Objava statističkih podataka o depozitima i kreditima kreditnih institucija za prosinac 2023. godine

Datum 31.1.2024.

Zamjena kune putem poštanskih usluga

Datum 31.1.2024.

ESB jača aktivnosti koje se odnose na klimatske promjene, i to posebno na području zelene tranzicije, klimatskih rizika i rizika povezanih s prirodom

Datum 30.1.2024.

U HNB-u održana konferencija posvećena godini dana od uvođenja eura

Datum 30.1.2024.

Pretraživanje priopćenja