Notifikacije iz država članica

Objavljeno: 4.5.2015. Ažurirano: 22.10.2018.
Institucije za platni promet i institucije za elektronički novac iz EU-a mogu pružati svoje usluge i na području Republike Hrvatske uz notifikaciju Hrvatskoj narodnoj banci o takvoj namjeri.

Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji stupile su na snagu odredbe Zakona o platnom prometu i Zakona o elektroničkom novcu, koje omogućuju institucijama za platni promet i institucijama za elektronički novac s odobrenjem nadležnog regulatora država članica Europske unije da svoje usluge pružaju i na području Republike Hrvatske (engl. passporting). Institucijama za platni promet korištenjem passporta omogućeno je prekogranično pružanje platnih usluga. Institucijama za elektronički novac korištenjem passporta omogućeno je prekogranično izdavanje elektroničkog novca i/ili pružanje platnih usluga.

Navedene institucije mogu pružati usluge u Republici Hrvatskoj na jedan od sljedećih načina:

  • ostvarivanjem prava poslovnog nastana (engl. right of establishment), i to preko podružnice odnosno preko zastupnika ili
  • korištenjem slobode pružanja usluga (engl. freedom to provide services), kada se usluge pružaju neposredno.

U slučaju pružanja usluga preko podružnice ili preko zastupnika nadležno tijelo kojemu se može uputiti pritužba na temelju članka 56. Zakona o platnom prometu odnosno članka 9. Zakona o elektroničkom novcu jest Hrvatska narodna banka.

U slučaju neposrednog pružanja usluga nadležno tijelo kojemu se može uputiti pritužba jest nadležno tijelo matične države članice u kojoj je instituciji na koju se pritužba odnosi izdano odobrenje za pružanje usluga. Pritužba se u slučaju neposrednog pružanja usluga može podnijeti Hrvatskoj narodnoj banci, koja će o pritužbi obavijestiti nadležno tijelo matične države članice.

Hrvatska narodna banka na svojim internetskim stranicama objavljuje popis institucija za platni promet iz drugih država članica i institucija za elektronički novac iz drugih država članica za koje je, u skladu sa zakonom propisanom procedurom, zaprimila obavijest o namjeri pružanja usluga u Republici Hrvatskoj.