Notifikacije iz država članica

Objavljeno: 4.5.2015. Ažurirano: 18.7.2019.
Institucije za platni promet, institucije za elektronički novac i registrirani pružatelji usluge informiranja o računu iz EU-a mogu pružati svoje usluge i na području Republike Hrvatske nakon što nadležno tijelo njihove matične države članice dostavi obavijest (notifikaciju) Hrvatskoj narodnoj banci o takvoj namjeri

Pravo prekograničnog pružanja platnih usluga primjenjuje se od dana pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji, a uređeno je odredbama Zakona o platnom prometu i Zakona o elektroničkom novcu, koje omogućuju institucijama za platni promet, institucijama za elektronički novac i registriranim pružateljima usluge informiranja o računu da svoje usluge pružaju i na području Republike Hrvatske (engl. passporting). Institucijama za platni promet korištenjem passporta omogućeno je prekogranično pružanje platnih usluga, a institucijama za elektronički novac korištenjem passporta omogućeno je prekogranično izdavanje elektroničkog novca i/ili pružanje platnih usluga. Registriranim pružateljima usluge informiranja o računu korištenjem passporta omogućeno je prekogranično pružanje usluge informiranja o računu.

Navedene institucije mogu pružati usluge u Republici Hrvatskoj na temelju prava na poslovni nastan (engl. right of establishment) ili korištenjem slobode pružanja usluga (engl. freedom to provide services), kada se usluge pružaju neposredno.

U slučaju pružanja usluga preko podružnice ili preko zastupnika koji platne usluge pruža na temelju prava na poslovni nastan, nadležno tijelo kojemu se može uputiti pritužba na temelju članka 71. Zakona o platnom prometu odnosno članka 10. Zakona o elektroničkom novcu jest Hrvatska narodna banka.

U slučaju neposrednog pružanja usluga (korištenjem slobode pružanja usluga) nadležno tijelo kojemu se može uputiti pritužba jest nadležno tijelo matične države članice u kojoj je izdano odobrenje/registracija za pružanje usluga instituciji na koju se pritužba odnosi. Pritužba se u slučaju neposrednog pružanja usluga može podnijeti Hrvatskoj narodnoj banci, koja će o pritužbi obavijestiti nadležno tijelo matične države članice.

Hrvatska narodna banka na svojim internetskim stranicama objavljuje popis institucija za platni promet, institucija za elektronički novac i registriranih pružatelja usluge informiranja o računu iz drugih država članica za koje je, u skladu sa zakonom propisanom procedurom, zaprimila obavijest o namjeri pružanja usluga u Republici Hrvatskoj.