Ovlašteni mjenjači

Objavljeno: 25.5.2015. Ažurirano: 15.10.2018.
Osnovne informacije o ovlaštenim mjenjačima u Republici Hrvatskoj uključuju izdana i oduzeta odobrenja te odobrenja koja su nevažeća kao i osnovne obavijesti i javne pozive namijenjene ovlaštenim mjenjačima.

Hrvatska narodna banka izdaje odobrenje za obavljanje mjenjačkih poslova, pod uvjetima propisanima Zakonom o deviznom poslovanju. Odobrenje se izdaje ako su ispunjeni svi uvjeti za njegovo izdavanje, koji uključuju i dostavu cjelokupne, propisane dokumentacije. Ovlašteni mjenjač smije obavljati mjenjačke poslove samo ako ispunjava sve uvjete koji su propisani relevantnim zakonskim i podzakonskim propisima. Ovlašteni mjenjači su rezidenti obrtnici, trgovci pojedinci i pravne osobe koje imaju Odobrenje HNB-a.

 

Obavijesti bankama koje sklapaju ugovore o obavljanju mjenjačkih poslova s ovlaštenim mjenjačima (ugovorne banke)

Popis izdanih, oduzetih i nevažećih odobrenja

Javni pozivi i obavijesti

Javni poziv za prikupljanje ponuda programskih rješenja zaštićenog programa za obavljanje mjenjačkih poslova ovlaštenih mjenjača, 4. travnja 2016.

Obavijest o dosadašnjim rezultatima Javnog poziva za prikupljanje ponuda programskih rješenja zaštićenog programa za obavljanje mjenjačkih poslova ovlaštenih mjenjača, 9. prosinca 2016.

Obavijesti u vezi sa Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom i mjenjačkim poslovanjem

Ostale obavijesti