Ovlašteni mjenjači

Objavljeno: 25.5.2015.
Osnovne informacije o ovlaštenim mjenjačima u Republici Hrvatskoj uključuju izdana i oduzeta odobrenja te odobrenja koja su nevažeća kao i osnovne obavijesti i javne pozive namijenjene ovlaštenim mjenjačima.

Hrvatska narodna banka izdaje odobrenje za obavljanje mjenjačkih poslova, pod uvjetima propisanima Zakonom o deviznom poslovanju. Odobrenje se izdaje ako su ispunjeni svi uvjeti za njegovo izdavanje, koji uključuju i dostavu cjelokupne, propisane dokumentacije. Ovlašteni mjenjač smije obavljati mjenjačke poslove samo ako ispunjava sve uvjete koji su propisani relevantnim zakonskim i podzakonskim propisima. Ovlašteni mjenjači su rezidenti obrtnici, trgovci pojedinci i pravne osobe koje imaju Odobrenje HNB-a.