Registar pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca

Objavljeno: 25.5.2015. Ažurirano: 9.5.2024.
Hrvatska narodna banka obveznik je vođenja registra pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca na temelju Zakona o platnom prometu ("Narodne novine", br. 66/2018.) i Zakona o elektroničkom novcu ("Narodne novine", br. 64/2018).

Subjekti upisa u registar pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca jesu:

  1. institucije za platni promet, njihovi zastupnici i podružnice
  2. male institucije za platni promet i njihovi zastupnici
  3. registrirani pružatelji usluge informiranja o računu, njihovi zastupnici i podružnice
  4. institucije za elektronički novac, njihovi zastupnici i podružnice
  5. male institucije za elektronički novac i njihovi zastupnici
  6. podružnice institucija za elektronički novac iz trećih država osnovane u Republici Hrvatskoj
  7. Hrvatska banka za obnovu i razvitak
  8. pružatelji usluga koji obavljaju aktivnosti koje se ne smatraju platnim uslugama.

U registru su subjekti upisa razvrstani po grupama koje se vode zasebno. Podaci za pojedinu grupu objavljuju se u registru ako je: Hrvatska narodna banka barem jednom subjektu izdala odobrenje (grupe pod rednim brojevima 1., 4. i 6.), izdala rješenje o upisu u registar (grupe pod rednim brojevima 2., 3. i 5.) ili ako barem jedan pružatelj usluga koji obavlja aktivnosti koje se ne smatraju platnim uslugama ispunjava uvjete za upis u registar (grupa pod rednim brojem 8.). Hrvatska banka za obnovu i razvitak upisuje se u registar u grupu pod rednim brojem 7. kao subjekt upisa koji može pružati platne usluge u skladu s posebnim zakonom.

Dosadašnji registri osnovani na temelju Zakona o platnom prometu ("Narodne novine", br. 133/2009. i 136/2012.) i Zakona o elektroničkom novcu ("Narodne novine", br. 139/2010.), spajaju se i nastavljaju voditi kao upisi u registar pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca.

Svi subjekti upisa kojima je izdano odobrenje za pružanje platnih usluga/izdavanje elektroničkog novca na temelju Zakona o platnom prometu ("Narodne novine", br. 133/2009. i 136/2012.) i Zakona o elektroničkom novcu ("Narodne novine", br. 139/2010.) usklađeni su s odredbama Zakona o platnom prometu ("Narodne novine", br. 66/2018.) odnosno Zakona o elektroničkom novcu ("Narodne novine", br. 64/2018.).

Za pružanje usluga u drugim državama članicama korišteni su skraćeni nazivi zemalja propisani u Prilogu Abecedni popis država i zemalja i njihovih oznaka, koji je sastavni dio Odluke o transakcijskim računima.


Registar pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca

Subjekti upisa kojima je prestalo važiti odobrenje za pružanje platnih usluga i/ili izdavanje elektroničkog novca ili im je izdano rješenje o brisanju iz registra

Registar pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca u CSV obliku