500. obljetnica tiskanja senjskoga glagoljskog Misala

Objavljeno: 1.1.2017.

 

Hrvatska narodna banka izdala je zlatni kovani novac od 5 kuna u povodu 500. obljetnice tiskanja senjskoga glagoljskog Misala u glagoljskoj tiskari u Senju, 1494. – 1994. Prigodni zlatni kovani novac izrađen je prema predlošku za prigodni optjecajni kovani novac od 5 kuna i ima izgled lica i naličja opisan u Odluci o osnovnim obilježjima prigodnog kovanog novca od 5 kuna "500. obljetnica tiskanja senjskoga glagoljskog Misala" ("Narodne novine", br. 47/1995.), izuzevši obod, koji je kod zlatnoga suvenirnog novca gladak.

Kako je ovo izdanje replika prigodnoga optjecajnoga kovanog novca, tehnički standardi kovine i izrade različiti su od standarda utvrđenih za zlatni kovani novac. Prigodni zlatni kovani novac izrađen je u tehnici kovanja kakvoće visokoga kovničkog sjaja, a pušten je u prodaju 3. studenoga 1995.

U nastavku dajemo pregled izdanih količina i načina pakiranja.

Nominala 5
Masa (g) 12,00
Promjer (mm) 26,20
Čistoća/000 900
Ukupna količina (kom.) 200

 

Odluka o izdavanju zlatnog suvenirnog kovanog novca od 5 kuna "500. obljetnica tiskanja senjskog glagoljskog Misala" objavljena je u "Narodnim novinama", br. 91/1995., 106/1995., 34/2010., 120/2010., 128/2012., 121/2016. i 109/2017.

Izdana količina određena je na temelju prikupljenih ponuda za otkup i u cijelosti je prodana.

Autor je zlatnoga kovanog novca akademski kipar Damir Mataušić.

Navedeno izdanje izradila je Hrvatska kovnica novca.