Digitalizacija – rezultati ankete hrvatskih banaka u 2019.

Objavljeno: 2.12.2020.
Publikacija Pregledi
Broj P-48
Autor Slaven Smojver, Ivana Jolić
Datum Prosinac 2020.
JEL G21, O32, O33, D22, L23
ISSN 1334-0085

Ključne riječi

digitalizacija, digitalna transformacija, banke, anketa

Razvoj informacijske tehnologije i povezane promjene u očekivanjima klijenata kao i potencijal značajnog povećanja operativne učinkovitosti potiču digitalizaciju poslovanja financijskih institucija. U skladu s tim trendom i banke u Republici Hrvatskoj (RH) proteklih godina sve intenzivnije digitaliziraju svoje poslovanje. S ciljem procjene razloga, opsega, izazova i utjecaja digitalizacije te digitalne transformacije banaka na njihovo poslovanje, Hrvatska narodna banka anketirala je u 2019. godini sve banke u RH o tim temama. Rezultati provedene ankete pokazuju da gotovo sve banke u RH s manjim ili većim intenzitetom digitaliziraju svoje poslovanje i usluge koje pružaju klijentima. No, analiza je pokazala i znatno raslojavanje između manjih i većih banaka. Veće banke znatno ekstenzivnije digitaliziraju svoje poslovanje te se u tom procesu suočavaju s manjim preprekama. Sve poslovne linije banaka u određenoj su mjeri zahvaćene digitalizacijom, a banke poseban naglasak stavljaju na razvoj i što širu primjenu mobilnog bankarstva te na poboljšanje korisničkog iskustva kroz pružanje kvalitetnije i jednostavnije usluge, razvoj inovativnih proizvoda te neprimjetan prijelaz s jednog na drugi kanal prodaje bankovnih proizvoda. Možemo očekivati da će pandemija bolesti COVID-19 te potreba ograničavanja i izbjegavanja bliskoga fizičkoga kontakta dodatno ubrzati digitalizacijske inicijative i već pokrenute procese u bankama.