Pretraživanje publikacija

Modeliranje gotovog novca izvan banaka u Hrvatskoj

Publikacija Istraživanja
Datum Srpanj 2008.
Broj I - 21
Autori Maroje Lang, Davor Kunovac, Silvio Basač i Željka Štaudinger

Bilten 139

Datum Srpanj 2008.

Primjena hedonističke metode za izračunavanje indeksa cijena nekretnina u Hrvatskoj

Publikacija Istraživanja
Datum Lipanj 2008.
Broj I - 20
Autori Davor Kunovac, Enes Đozović, Gorana Lukinić i Andreja Pufnik

Financijska stabilnost 1

Datum Lipanj 2008.

Bilten 138

Datum Lipanj 2008.

Godišnje izvješće za 2007.

Datum Lipanj 2008.

Bilten 137

Datum Svibanj 2008.

Bilten 136

Datum Travanj 2008.

Makrobonitetna analiza 6

Datum Prosinac 2007.

Bilten 135

Datum Ožujak 2008.

Pretraživanje publikacija