Priopćenja HNB-a

Savjet HNB-a poduzima mjere za smanjivanje kreditne ekspanzije banaka

8.4.1998.

Savjet HNB-a predložio sanaciju Dubrovačke banke

3.4.1998.

Savjet HNB-a povećao kamatnu stopu na lombardne kredite

1.4.1998.

HNB će odobriti Dubrovačkoj banci kredite za likvidnost

18.3.1998.

Guverner središnje banke Bosne i Hercegovine u posjetu HNB-u

16.3.1998.

Nema potrebe za promjenama u monetarnoj politici

4.3.1998.

Uvođenje PDV-a nije poremetilo likvidnost

4.2.1998.

Završena prva faza revizije statistike platne bilance

19.1.1998.

Do donošenja novog zakona o bankama NBH neće izdavati odobrenja za rad banaka

3.12.1997.

Vrijeme je za pripremu novog zakona o bankama i zakona o NBH

5.11.1997.

Monetarna politika ostaje neutralna

1.10.1997.

Poboljšana opća slika hrvatskoga bankovnog sustava

3.9.1997.

Nastavit ćemo slijediti naše gospodarske politike

25.7.1997.

Nastavljamo istu politiku

10.7.1997.

Središnja banka nastavlja smanjivati stope obvezne pričuve

2.7.1997.