Priopćenja HNB-a

Banca commerciale italiana stječe većinski udjel u Privrednoj banci Zagreb

17.12.1999.

Pripreme za 2000. godinu

17.12.1999.

Središnja banka omogućuje veće korištenje lombardnih kredita u razdoblju od 15. prosinca 1999. do 15. siječnja 2000.

1.12.1999.

Savjet HNB-a utvrdio ciljeve koje treba ostvariti bankovni sustav

3.11.1999.

Savjet HNB-a razmatrao kretanja u bankovnom sustavu

27.10.1999.

Suradnja dobitnika Nobelove nagrade Roberta Mundella s Hrvatskom narodnom bankom

14.10.1999.

Zadovoljavajuća stabilnost tečaja usprkos značajnom deviznom priljevu

13.10.1999.

HNB kupio 315 milijuna američkih dolara od Ministarstva financija

8.10.1999.

Misija MMF-a u posjetu Hrvatskoj

27.9.1999.

Središnja banka predložila stečaj za Promdei banku

22.9.1999.

Delegacija Hrvatske narodne banke na godišnjoj skupštini MMF-a i Svjetske banke

21.9.1999.

Porezne stope ne mogu se smanjiti bez promjena u raspodjeli domaćeg proizvoda i strukturi potrošnje

1.9.1999.

Privremenom upravitelju Croatia banke produžen mandat

23.8.1999.

Središnja banka imenovala privremenog upravitelja u Promdei banci

30.7.1999.

Porasli devizni depoziti, smanjile se aktivne kamatne stope banaka

28.7.1999.