Koje su promjene u etičkom okviru HNB-a posljedica članstva u Eurosustavu?

Objavljeno: 29.9.2021. Ažurirano: 14.6.2023.

Od 1. siječnja 2023. HNB je dio Eurosustava, a time i obveznik primjene Smjernice (EU) 2021/2253 Europske središnje banke o utvrđivanju načela etičkog okvira Eurosustava.

Eurosustav se pridržava načela neovisnosti, odgovornosti, transparentnosti i održavanja najviših standarda profesionalne etike i integriteta te nepostojanja tolerancije prema neprimjerenom ponašanju i uznemiravanju. Načela i standardi propisani Smjernicom ključni su element u osiguravanju vjerodostojnosti Eurosustava i bitni za osiguravanje povjerenja nadziranih subjekata, drugih ugovornih strana u okviru monetarne politike i prije svega, građana Europske unije.

Uz pravila i načela koja su već inkorporirana u etički sustav HNB-a zbog činjenice da je Banka ranije ušla u sustav jedinstvenoga nadzornog mehanizma, ulazak u Eurosustav nosi obvezu propisivanja pravila koja se, među ostalim, odnose na dodatna ograničenja u ključnim osobnim financijskim transakcijama određenih kategorija zaposlenika (prije svega kod deviznih transakcija, transakcija sa zlatom, trgovanja državnim vrijednosnim papirima europodručja). Time se etički okvir HNB-a nadograđuje dodatnom prilagodbom etičkim okvirima središnjih banaka država čija je službena valuta euro, što je bitan element kredibiliteta Eurosustava.

Pretraživanje priopćenja