Zašto je etika bitna u superviziji?

Objavljeno: 29.9.2021. Ažurirano: 14.6.2023.

Kao dio jedinstvenog nadzornog mehanizma (Single Supervisory Mechanism, SSM) HNB je obveznik primjene Smjernice (EU) 2021/2256 Europske središnje banke o utvrđivanju načela etičkog okvira jedinstvenog nadzornog mehanizma. Smjernicom su propisana temeljna načela i vrijednosti koje su dužna u svoje poslovanje unijeti sva nacionalna nadležna tijela u obavljanju nadzornih zadaća dodijeljenih Europskoj središnjoj banci.

Osnovna obilježja etičkog okvira SSM-a su odgovornost, transparentnost i najviši etički standardi. Pojednostavljeno, to znači da su zaposlenici središnjih banaka članica SSM-a dužni postupati u okviru istovjetnih, strogo propisanih etičkih pravila i načela. Za sve vrijede jednaka načela, pravila i vrijednosti, a svakoj od pojedinačnih središnjih banaka ostaje odabrati način i modele putem kojih će to provesti u svom sustavu.

Etički okvir SSM-a pridonosi kredibilitetu, ugledu i pouzdanosti, kao i povjerenju javnosti u bankovni sustav. Na poslovima europskoga bankovnog nadzora, koje karakterizira visok stupanj važnosti i povjerljivosti, rade zaposlenici čije su odlike integritet, etičnost i neovisnost, što pridonosi tome da ispunjavanje zadataka i ovlasti središnjih banaka postaje transparentnije i kvalitetnije.

Pretraživanje priopćenja