Metodologija izračuna swap bodova

Swap bodovi izračunavaju se i objavljuju na internetskoj stranici HNB-a za svaki izvještajni datum na temelju podataka koje HNB prikuplja u skladu s Odlukom o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja. U izračun se uključuju podaci o transakcijama koje se mogu opisati obilježjima i modalitetima vrijednosti obilježja navedenima u nastavku:

  1. Instrument: "SWP" i ''SWM''
  2. Bazna valuta: "EUR"
  3. Varijabilna valuta: "HRK"
  4. Smjer: "K", "P"
  5. Datum namire = izvještajni datum
  6. Datum dospijeća = datum namire + 1 radni dan
  7. Iznosi i tečajevi: Iznos transakcije, spot tečaj, forward tečaj.

Objavljeni bid swap bodovi ponderirani su prosjek swap bodova ostvarenih u transakcijama smjera "K", a ask swap bodovi u transakcijama smjera "P".
U izračun se ne uključuju transakcije između izvještajnih institucija koje imaju obilježje Inicijator transakcije "DA".
HNB također zadržava diskrecijsko pravo isključivanja transakcija za koje procijeni da nisu sklopljene u skladu s tržišnim uvjetima.

Pretraživanje priopćenja