Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2070 оd 14. rujna 2016. o provedbenim tehničkim standardima za predloške, definicije i informatička rješenja kojima se institucije koriste pri izvješćivanju Europskog nadzornog tijela za bankarstvo i nadležnih tijela u skladu s člankom 78. stavkom 2. Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP )

Objavljeno: 5.1.2017. Ažurirano: 29.5.2018.

Pretraživanje regulative